TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 29.11.2007 29.11.2007
Tahkim Kurulu Kararları - 29.11.2007

29 Kasım 2007 tarihinde toplanan Tahkim Kurulu, gündeminde bulunan 5 dosya hakkında çeşitli kararlar almıştır. Tahkim Kurulu'nun 29 Kasım 2007 tarihindeki toplantısındaki aldığı kararlar şöyle;

1. Ofspor Kulübü futbolcusu Veysi Durmaz ile ilgili E.2007/395 numaraya kayıtlı dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; adı geçen futbolcuya isnat edilen fiilin rakip futbolcuyu itmekten ibaret olduğu, olayın özelliği ve savunma karşısında fiilin FDT'nın 25. maddesinde düzenlenen fiili saldırı boyutuna ve yoğunluğuna ulaşmadığı, fiilin FDT'nın 22. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşılmakla itirazın kabulü ile FDT'nın 22. maddesi uyarınca adıgeçen futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, FDT'nın 43. maddesinin tatbiki ile neticeten 1 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, PFDK'nun 2007-2008/391-521 sayılı 22.11.2007 tarihli kararının bu şekilde oybirliğiyle değiştirilerek onanmasına, (K.2007/377)

2. Kartalspor Kulübü İdarecisi Ayhan Bal'ın E.2007/394 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; her ne kadar PFDK kararında sübut ve hukuki tavsif bakımından bir isabetsizlik bulunmasa da fiilin belirli bir yoğunluk ve devamlılık arz etmemesine bağlı olarak orantılılık ilkesi karşısında asgari hadden bu oranda uzaklaşılmasını gerektiren bir husus bulunmamakla cezanın 2 ay hak mahrumiyeti olarak belirlenmesine, PFDK'nun 2007-2008/353-493 sayılı ve 20.11.2007 tarihli kararının bu şekilde oybirliğiyle değiştirilerek onanmasına, (K.2007/378)

3. Şanlıurfaspor Kulübü Asbaşkanı Şeyh Müslüm Alemdaroğlu'nun E.2007/402 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakereler sonucunda P.F.D.K.'nun 20.11.2007 tarih 2007-2008/373-508 sayılı kararında subut,  hukuki tavsif ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik görülmemekle itirazın reddi ile P.F.D.K.'nun anılan kararının oybirliğiyle onanmasına (K.2007/379)

4. Beşiktaş Kulübü Menajeri Sinan Engin'in E.2007/399 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; adı geçen menajerin akreditasyon kartını takmadığı müsabaka boyunca görünür şekilde taşımadığı hususunun kuşkudan uzak bir şekilde ortaya konulamadığı anlaşılmakla ve kuşkudan failin yararlanacağı ilkesi karşısında itirazın kabulü ile (Başkan Türker Arslan ve Üye Doç.Dr. Ümit Kocasakal'ın fiilin sübuta erdiği ancak olayın özelliği karşısında FDT'nın 19. maddesi uyarınca adı geçene ihtar cezasının verilmesi, PFDK kararının bu şekilde değiştirilerek onanması gerektiği yönündeki karşı oyları ile)  PFDK'nun 2007-2008/346-526 sayılı ve 27.11.2007 tarihli kararının oyçokluğuyla kaldırılmasına, (K.2007/380)

5. Beşiktaş Kulübünün, 03.11.2007 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası ile ilgili E.2007/400 sayılı dosyası incelendi. Yapılan müzakereler sonucunda;

a) Çıkan saha olaylarının bazı seyircilerin yaralanmasına da yol açacak şekilde ciddi boyutlara ulaştığı anlaşılmakla bu çerçevede PFDK tarafından verilen saha olayları sebebiyle verilen kararda sübut hukuki tavsif ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmamakla PFDK kararının saha olaylarına ilişkin kısmının oybirliğiyle onanması gerekmiştir. Buna karşılık  

b) Kulüp menajeri Sinan Engin'in akreditasyon kartını müsabaka boyunca görülebilir bir şekilde taşıması konusunda uygun denetim yapılmayarak talimatlara aykırı davranışta bulunulması nedeniyle verilen 1.000.-YTL para cezasının, bu fiille ilgili olarak Kurulumuzun E.2007/399, K.2007/380 sayılı kararı ile kaldırılmış olması sebebiyle buna bağlı olarak işbu 1.000.-YTL'lik para cezasının da oybirliğiyle kaldırılmasına,

c) Çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle verilen 30.000.-YTL ceza ile ilgili olarak ise Beşiktaş seyircisi tarafından gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahüratın tüm müsabaka boyunca toplam 54 saniye kadar bir sürede gerçekleştiği, bu çirkin ve kötü tezahüratın bir kısmının müsabaka öncesinde gerçekleştiği, tezahüratların bir kısmının 2000 kadar Beşiktaş seyircisince bir kısmının ise 200 kadar Beşiktaş seyircisince gerçekleştirildiği, müsabakayı 55.000 civarında seyircinin izlemesi karşısında olayda çirkin ve kötü tezahüratın sübutu için aranan toplu olma ve devamlılık unsurlarının gerçekleşmediği anlaşılmakla (Üye Tanju Güvendiren'in olayda çirkin ve kötü tezahüratın unsurlarının mevcut bulunduğu, bu nedenle PFDK kararının onanması gerektiği yönündeki karşı oyu ile) çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle FDT'nın 31/2. maddesi uyarınca verilen 30.000.-YTL para cezasına ilişkin kararın oyçokluğuyla kaldırılmasına,

d) Neticeten Beşiktaş Kulübü'ne saha olayları sebebiyle 60.000.-YTL para cezası verilmesine, PFDK'nun 2007-2008/346-528 sayılı ve 27.11.2007 tarihli kararının bu şekilde değiştirilerek onanmasına, (K.2007/381)

6. Beşiktaş Kulübü'nün, 10.11.2007 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sivasspormüsabakası ile ilgili E.2007/401 numaraya kayıtlı dosyası incelendi.

Yapılan müzakere sonucunda her ne kadar PFDK tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle FDT'nın 31./2. maddesi çerçevesinde ilk ihlal olması sebebiyle verilen para cezası işbu karara karşı kulüpçe itiraz edilmiş olmakla kesinleşmemiş olduğu halde, aynı oturumda işbu dosyada çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle tekerrürün uygulanmış olması isabetsiz, yasa ve talimatlara aykırı ise de; işbu dosyaya konu Beşiktaş - Sivasspor müsabakasında Beşiktaş seyircisi tarafından gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahüratın FDT'nın 31./2. maddesindeki tüm unsurları taşıdığı anlaşılmakla beraber, Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle adı geçen kulübe ilk ihlal çerçevesinde verilen 30.000.-YTL para cezasının Kurulumuzun E.2007/400, K.2007/381 sayılı kararı ile kaldırılmış olmakla, işbu dosyaya konu ve tüm unsurlarıyla gerçekleşen çirkin ve kötü tezahürat 31./2. maddenin ilk ihlali olduğu gözetilerek, PFDK tarafından Beşiktaş Kulübü'ne 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmesine ilişkin kararın kaldırılmasına, ancak FDT'nın 31/2. maddenin ilk kez ihlal edildiği anlaşılmakla FDT 31/2. madde uyarınca adı geçen kulübe 30.000.-YTL para cezası verilmesine (Üye Tanju Güvendiren'in PFDK'nun ilk kararı kesinleşmeden tekerrür hükmünü uygulamak suretiyle seyircisiz oynama cezası vermesinin hukuka aykırı olduğu, bu durumda esasa girilmeksizin doğrudan işbu sebeple bu kararın kaldırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile) PFDK'nun 2007-2008/368-530 sayılı ve 27.11.2007 tarihli kararının bu şekilde oyçokluğuyla değiştirilerek onanmasına, (K.2007/382)

7. Teknik Sorumlu Alaaddin Demirözü'nün, Yeni Kırşehirspor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin E.2007/353 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Geçen oturum ara kararı uyarınca duruşmaya çağrılan Alaaddin Demirözü huzura alındı. Kendisine 8.000.-YTL tutarlı İş Bankası dekontu aslı gösterildi. Doğrudur, bu meblağ eşim tarafından tahsil edilmiştir dedi. Ayrıca yine kulüp tarafından gönderilen maaş ödeme listesi başlıklı belgede yazılı 5.000.-YTL karşısındaki imza kendisine gösterildi. İmza bana aittir, ben kulüpten 13.000.-YTL'yi aldım. Sadece 5.666.-YTL net ücretlerimi alamamıştım. Bunun için Kurula başvurdum dedi.

Dosya incelendi. T.F.F. Yönetim Kurulu'nun 05.10.2007 tarih ve 51 sayılı toplantısında alınan kararda 5.666.-YTL'nın net olarak ve ücret alacağı şeklinde teknik sorumluya ödenmesine karar verilmiş olduğu anlaşılmakla başvurunun reddine, anılan kararın aynen onanmasına, (K.2007/383)


T.F.F. TAHKİM KURULU

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.