TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
TFF » Ferdi Kaza Sigortası Hasar Evrakları
Ferdi Kaza Sigortası Hasar Evrakları

SPORCUM GÜVENDE POLİÇESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kapsamında bildirilen tüm kişilerin sigortalı olarak yer aldığı SPORCUM GÜVENDE SİGORTA POLİÇESİ, 29.12.2023 -29.12.2024 tarihleri arasında Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. aracılığıyla, Türk Nippon Sigorta A.Ş. (Sigorta Şirketi) tarafından düzenlenmiştir. Söz konusu tarih aralığında Türk Nippon Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen beher Sigorta poliçesinin tüm hasar süreçleri (inceleme- ekspertiz- ödeme veya red) Türk Nippon Sigorta A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Sigorta şirketi ve destek hizmet sağlayıcıları tarafından hasar süreci yönetilecek, Çağrı Merkezi İhbar Hattı üzerinden yapılacak hasar bilgilendirmesi sonrası sigortalılar provizyon sistemi ile anlaşmalı hastane ve/veya kuruluşlara yönlendirilecektir.

POLİÇE KAPSAMINDA HER TÜRLÜ HASAR BİLDİRİMİ İÇİN TFF için özel tesis edilen +90 212 700 17 34 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİ İHBAR HATTI ARANMALIDIR.

Çağrı Merkezi İhbar Hattı Üzerinden:

Hasar işlemleriniz için öncelikle Çağrı Merkezi aranarak T.C. Kimlik Numarası ile hasar ihbarı yapılır.

Hasar bilgilendirmeniz sonrası size en yakın anlaşmalı hastane ve/veya kuruluşa yönlendirme yapılır.

Yönlendirildiğiniz anlaşmalı hastane ve/veya kuruluş tarafından Türk Nippon Sigorta A.Ş. Provizyon Merkezi aranarak, hasar değerlendirme talebinde bulunulur. Değerlendirme sonucu anlaşmalı hastane ve/veya kuruluşa bildirilir. Talep edilen tedavi teminat limitleri, özel ve genel şartlar kapsamında ise ücret talep edilmeden çıkış gerçekleşir. Kapsam dışı ya da teminat limitini aşan durumlarda ise anlaşmalı hastane ve/veya kuruluş tarafından ücret talep edilir.

Çağrı merkezinin yapacağı yönlendirme ile provizyon değerlendirilmesi yapılacağından ilk etap da çağrı merkezinin aranması önem arz etmektedir.

HASAR SÜRECİNDE TALEP EDİLECEK EVRAKLAR:

Ölüm Durumunda:

 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı,
 • Veraset ilamı.

Maluliyet Durumunda:

 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Maluliyet yüzdesini gösteren maluliyet raporu (Tam teşekküllü hastaneden),
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

Yaralanma Durumunda:

 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, reçete, makbuz, ilaç kupürleri),
 • Hastaneden epikriz raporu,
 • Banka hesap bilgileri.

Anlaşmalı Kurumlarda Dosya Değerlendirmesi için Gerekli Evraklar;

 • Epikriz (işlem var ise ameliyat raporu, malzeme faturası vs.)
 • Saha Raporu ( Kulüp tarafından imzalı )
 • Fatura / Fiş
 • Kullanılan ilaç küpürleri (Sanacin vb.)
 • FTR seans kartı

ÖNEMLİ NOT: Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

12.02.2021 tarihli 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge'nin (2021/1) 6. ve 7. maddeleri kapsamında "Tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenebilecektir". Bu durumda sigorta poliçesi kapsamında gerçekleştirilecek hasar ödemelerinin Kulüplere yapılması, yasal olarak mümkün değildir.

12.02.2021 tarihli 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelgenin (2021/1) ilgili kısımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Tahsil işlemleri: Madde 6 — (l) Tazminat alacağı, sadece tazminat alacaklısının kendisi veya avukatı tarafından tahsil edilir. (2) Tahsil yetkisi, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da Hesaba yapılan ilk başvurusunda tazminat alacağın bu kuruluşlar ya da Hesap aleyhine mahkeme, Sigorta Tahkim Komisyonu, ticari tahkim, arabuluculuk ya da icra ve iflas yoluna başvurulması dahil olmak üzere alacağın sona ermesine kadar yapılan tüm işlemleri kapsar.

Devir hakkı: Madde 7 — (2) Tazminat alacağı, bu Genelgenin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde sayılan takip veya tahsil yetkisine sahip kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseye devredilemez; tazminat alacağının devrine dair her türlü sözleşme veya işlem Kanuna aykırı olup 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca kesin olarak hükümsüzdür.