TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 16.11.2017 16.11.2017
Tahkim Kurulu Kararları - 16.11.2017

TFF Tahkim Kurulu 16 Kasım 2017 günlü (57) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/411 - K.2017/438

Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 30.10.2017 tarih ve E.2017-2018/156 - K.2017-2018/331 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- 15.10.2017 tarihinde oynanan Ağrı 1970 Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor müsabakasında futbolcu Suat Mutlu'nun cezalı iken oynadığına dair Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü'nün itirazı hakkında hüküm tesisine yer olmadığına yönelik AFDK kararında sübut, hukuki niteleme bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararının onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2017/415 - K.2017/439

Gölcük Spor Kulübü'nün, futbolcu Sami İzcican ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.08.2017 tarih ve E.2017/296 - K.2017/471 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2017/416 - K.2017/440

Futbolcu Beykan Şimşek'in, Sivas Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.07.2017 tarih ve E.2017/243 - K.2017/389 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Beykan Şimşek'in itirazının kısmen kabulü ile futbolcu alacağının 62.249,00 TL olarak düzeltilmesine,

- Kararın diğer kısımlarının onanmasına,

- Harç, giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

4. E.2017/433 - K.2017/441

Sapanca Gençlik Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Caner Ersoy hakkındaki AFDK'nın 09.11.2017 tarih ve E.2017-2018/346 - K.2017-2018/459 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Caner Ersoy'un, müsabaka hakemine saldırıya teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 44/2-a ve 8. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/434 - K.2017/442

Karlıova Yıldırım Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Ramazan Kaya hakkındaki AFDK'nın 13.11.2017 tarih ve E.2017-2018/365 - K.2017-2018/541 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ramazan Kaya'nın, müsabaka hakemlerine sözle hakarette ve tehditte bulunmaktan ve bu eylemini ısrarla sürdürmekten FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 7 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2017/435 - K.2017/443

Gümüşhane Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/301 - K.2017-2018/368 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gümüşhane Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kulüp yöneticisi Murat Kayahan Büyükbayraktar'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-b maddesi uyarınca 200 gün hak mahrumiyeti ve 33.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,

7. E.2017/436 - K.2017/444

Kuşadası Spor Kulübü futbolcusu Devran Dirik'in, AFDK'nın 09.11.2017 tarih ve E.2017-2018/353 - K.2017-2018/466 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Devran Dirik'in, müsabaka hakemine yönelik eylemli sportmenliğe aykırı harekette bulunmaktan FDT'nin 36/5-a maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2017/437 - K.2017/445

Çallıca Gençlik ve Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Metin Altıntepe hakkındaki AFDK'nın 06.11.2017 tarih ve E.2017-2018/220 - K.2017-2018/410 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Metin Altıntepe'nin, lisansı ile başka futbolcunun oynaması nedeniyle FDT'nin 47/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2017/438 - K.2017/446

Payas Spor Kulübü futbolcusu Koray Kurt'un, PFDK'nın 09.11.2017 tarih ve E.2017-2018/324 - K.2017-2018/383 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

-Futbolcu Koray Kurt'un eyleminin FDT'nin 41. maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "hakaret" şeklinde düzeltilmesine; Koray Kurt'a verilen 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezasının eylemin hakaret niteliğine uyan FDT'nin 41. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

10. E.2017/439 - K.2017/447

Çekmeköy Belediye Alemdağ Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 13.11.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Anıl Üstün'ün, rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı harekette bulunmaktan FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Futbolcu Anıl Üstün'ün, müsabaka hakemlerine sözle ve eylemle hakaret etmekten FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Futbolcu Mehmet Aslan'ın, müsabaka hakemine sözle hakaret etmekten FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Çekmeköy Belediye Alemdağ Spor Kulübü'nün, saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 1 maç seyircisiz oynama ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2017/440 - K.2017/448

Pazar Spor Kulübü futbolcusu Taha Batuhan Yayıkçı'nın, PFDK'nın 09.11.2017 tarih ve E.2017-2018/326 - K.2017-2018/375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Taha Batuhan Yayıkçı'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Futbolcu Taha Batuhan Yayıkçı'nın, ihraç sonrasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2017/441 - K.2017/449

Kasımpaşa Sportif Faal. A.Ş. kulüp yöneticisi Bekir Nursal Bilgin'in ve kulüp futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, PFDK'nın 09.11.2017 tarih ve E.2017-2018/337 - K.2017-2018/387 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kulüp yöneticisi Bekir Nursal Bilgin'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kulüp futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2017/442 - K.2017/450

Çıksalın Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Semih Aslan hakkındaki AFDK'nın 09.11.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Semih Aslan'ın, 4. hakeme saldırıda bulunmaktan FDT'nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2017/443 - K.2017/451

Denizli Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Kerem Can Akyüz hakkındaki PFDK'nın 09.11.2017 tarih ve E.2017-2018/331 - K.2017-2018/379 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Kerem Can Akyüz'ün, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.