TamSaha 198. Sayı / Mayıs 2021

TFF Gündemi 146 UEFA YönetimKurulu, video konferans yöntemiyle yapmı ş oldu ğ u toplantıda 2020 Avrupa Futbol Ş ampi- yonası’nın ev sahibi ş ehirleriyle ilgili bazı de ğ i ş iklikler yaptı. Buna göre, İ spanya’nın Bilbao kentinde oynan- ması gereken kar ş ıla ş malar Sevilla kentine kaydırıldı. 60 bin seyirci kapasiteli La Cartuja Stadyumu, İ spanya’nın E Grubu’ndaki üç maçına ve son 16 turun- daki bir kar ş ıla ş maya ev sahipli ğ i yapacak. UEFA’dan yapılan açıklamada, Endülüs Özerk Bölgesi yönetiminin bu kentte oynanacakmüsabakalara, stadyumkapasitesinin yüzde 30’u oranında seyirci alınmasına izin verdi ğ i belirtildi. İ rlanda Cumhuriyeti’nin ba ş kenti Dublin’de oynanması planlanan E Grubu’ndaki üç kar ş ıla ş ma ise Rusya’nın Saint Petersburg kentine alındı. 68 bin seyirci kapasi- tesine sahip Saint Petersburg Stadyumu, bumaçlara ek olarak B Grubu’ndaki 3 kar ş ıla ş ma ve bir çeyrek final mücadelesine ev sahipli ğ i yapacak. Dublin’de oynanaca ğ ı açıklanan bir son 16 turu kar ş ıla ş ması ise İ ngiltere’deki Wembley Stadyumu’na kaydırıldı. Ayrıca, Almanya’nın Münih kenti yerel makamlarının müsabakalara en az 14 bin 500 seyirci alınabilece ğ i ko- nusunda bilgi vermesi üzerine, bu ş ehrin ev sahipli ğ i de UEFA YönetimKurulu’nun toplantısında teyit edildi. EURO 2020’ye ev sahipli ğ i yapacak kentlerde de ğ i ş iklik Ba ş ın sa ğ olsun Ba ş ak ş ehir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun Medipol Ba ş ak ş ehir Futbol Kulübü altyapı antre- nörü Can Cüneyt Ömero ğ lu’nun vefat etti ğ ini derin bir üzüntü ile ö ğ renmi ş bulunuyoruz. MerhumCan Cüneyt Ömero ğ lu’na Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Medipol Ba ş ak ş ehir Futbol Kulübü’ne ba ş sa ğ lı ğ ı diliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, egemenli ğ in kayıtsız ş artsız millete geçti ğ i Türkiye BüyükMillet Meclisi’nin kurulu ş gününü, yarınlarımızın teminatı olan çocukla- rımıza bayram olarak arma ğ an etmi ş tir. Ş anlı tarihi- mizde ayrı bir dönümnoktası olan 23 Nisan, milleti- mizin co ş ku ve gurur günü, aynı zamanda çocukları- mıza verdi ğ imiz de ğ erin ve güvenin bir simgesidir. Bu dü ş üncelerle, yüce Meclisimizin açılı ş ının 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay- ramı'nı yürekten kutluyor, ba ş ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkada ş ları olmak üzere tüm ş ehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bitigen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda görev alacak FIFA kokartlı hakemimiz Abdulkadir Bitigen, FIFA tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda VAR olarak görevlendirildi. 2021 yılında ilk kez FIFA listesine giren Abdulkadir Bitigen aynı zamanda FIFA VAR listesinde de yer alıyor. FIFA tarafından oyunlara Bitigen ile birlikte 8’i Avrupa’dan olmak üzere toplam 20 VAR davet edildi. Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda futbol müsabakaları 21 Temmuz-7 A ğ ustos 2021 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizi Tokyo Olimpiyatları’nda temsil edecek olan Abdulkadir Bitigen’i tebrik eder, olimpiyatlarda ba ş arılar dileriz.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4NA==