TamSaha 198. Sayı / Mayıs 2021

Avrupa Futbol Federasyonları Birli ğ i (UEFA), 2021-22 sezonundan itibaren geçerli olacak ş ekilde UEFA Kadınlar Ş ampiyonlar Ligi’nde kapsamlı de ğ i ş iklikler yapılmasını kararla ş tırdı. UEFA Yönetim Kurulu’nun geçti ğ imiz hafta yaptı ğ ı toplantıda aldı ğ ı kararların detayları kamuoyu ile payla ş ıldı. 16 takımlı grup a ş aması Kadınlar Ş ampiyonlar Ligi’nin yeni müsabaka düzenindeki en belirgin de ğ i ş iklik, halen çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan son 16 turunun, 16 takımlı grup a ş amasına dönü ş türülmesi oldu. Yeni formatta 16 takım, 4’erli 4 gruba ayrılacak ve rakipleriyle içeride ve dı ş arıda birer kez kar ş ıla ş acak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Grup a ş amasından önce iki ön eleme turu oynanacak ve takımlar “ Ş ampiyonlar Yolu” ve “Lig Yolu” adı verilen iki yolu takip ederek rakipleriyle kar ş ıla ş acak. Böylelikle en az 10 ülkenin gruplarda temsil edilmesi sa ğ lanacak. Turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final a ş amalarında herhangi bir de ğ i ş ikli ğ e gidilmedi. Çeyrek final ve yarı final iki, final ise tekmaç üzerinden oynanacak ve Kadınlar Ş ampiyonlar Ligi’ni kazanan takımbelli olacak. Yeni para ödülü ve te ş vik sistemi UEFA’nın bu organizasyon için öngördü ğ ü, 2021-25 yıllarını kapsayacak para ödülü ve te ş vik sistemiyle birlikte gelen çapraz sübvansiyon yöntemi sayesinde, kadın futbolu ilk kez erkekler kategorisindeki kulüpmüsabakalarından elde edilen gelirle fonlanacak. Da ğ ıtılacak 24milyon euronun yüzde 23’ünün (5.6milyon euro) “dayanı ş ma payı” adı altında turnuvada temsil edilen ülkelerin, organizasyona katılma hakkı edemeyen üst lig kulüplerine verilece ğ ini taahhüt eden UEFA, bu destek ödemelerinin kulüpler düzeyinde kadın futbolunun geli ş imi için kullanılmasının zorunlu tutulaca ğ ını açıkladı. Gruplara kalan takımlara 400 bin euro Organizasyonun yeniden düzenlenenmüsabaka sisteminde grup a ş amasına kalmayı ba ş aran her takımın en az 400 bin euro tutarında ödülü alması bekleniyor. Kadınlar Ş ampiyonlar Ligi’ni kazanan ekibin de aldı ğ ı sonuçlarla ba ğ lı olarak yakla ş ık 1 milyon 400 bin euroluk bir para ödülünün sahibi olması öngörülüyor. Yeni müsabaka talimatı – Korumacı ve destekleyici unsurlar Kadınlar Ş ampiyonlar Ligi’nin statüsü de kadın futbolcuları daha iyi korumak ve Avrupa çapında yetenek geli ş imini destekle- mek için yenilendi. Hamile olan veya annelik iznine ayrılan ya da annelik izninden dönen futbolcuların esenli ğ ini gözetmek amacıyla, kulüplere UEFA’ya gönderdikleri oyuncu listelerini sezon içerisinde istedikleri zaman de ğ i ş tirme hakkı tanındı. Yetenekli genç futbolcu geli ş imini desteklemeyi hedefleyenmüsabaka talimatları, yalnızca belli kriterlere uyan futbolcuların isminin yazılabildi ğ i “B Listesi” uygulamasını da getirdi. Çeyrek fi nalden itibaren VAR kullanılacak Kadınlar Ş ampiyonlar Ligi’nde daha önce yalnızca final maçlarında kullanılan video yardımcı hakem (VAR) uygulaması, yeni düzenlemelerin ardından bundan böyle çeyrek final a ş amasından itibaren kullanılacak. UEFA’dan yapılan açıklamada ayrıca, bu ay İ sveç’in Göteborg kentinde oynanacak 2021 Kadınlar Ş ampiyonlar Ligi final maçına do ğ ru bu turnuvanın yeni sponsorla- rının duyurulaca ğ ı, 16 Mayıs 2021 tarihinde ise organizasyonun yeni markalamasının ve resmi mar ş ının tanıtılaca ğ ı ifade edildi. Merkezi sponsorluk ve medya hakları Kadınlar Ş ampiyonlar Ligi’nin sponsorluk ve medya hakları, bundan böyle grup a ş amasından itibarenmerkezi olarak pazarlanacak. Bu uygulama sayesinde kulüplere farklı adlar altında yakla ş ık 24milyon euro ödeme yapılacak. Bu rakam, ş u anda uygulanan finansal modeldeki tutardan dört kat daha fazlasına kar ş ılık geliyor. Kadın Ş ampiyonlar Ligi’ne düzenleme 142

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4NA==