TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 24.05.2024 24.05.2024
Tahkim Kurulu Kararları - 24.05.2024

TFF Tahkim Kurulu 24 Mayıs 2024 günlü (34) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2024/19 – K.2024/256

Hakem Burak Filik’in 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Burak Filik’in itirazının reddine, oybirliği ile,

2. E.2024/23 – K.2024/257

Hakem Enes Kanpara’nın 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Enes Kanpara’nın itirazının reddine, oybirliği ile,

3. E.2024/25 – K.2024/258

Hakem Hasan Hüseyin Tetik’in 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Hasan Hüseyin Tetik’in itirazının reddine, oybirliği ile,

4. E.2024/27 – K.2024/259

Hakem Mehmet Pekmezci’nin 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Mehmet Pekmezci’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

5. E.2024/76 – K.2024/260

Hakem Mustafa Burak Kuş’un 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Mustafa Burak Kuş’un itirazının reddine, oybirliği ile,

6. E.2024/77 – K.2024/261

Hakem Şaban Karaderili’nin 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Şaban Karaderili’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

7. E.2024/88 – K.2024/262

Hakem İsa Mammadov’un 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem İsa Mammadov’un itirazının reddine, oybirliği ile,

8. E.2024/89 – K.2024/263

Hakem Ömer Kocabey’in 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Ömer Kocabey’in itirazının reddine, oybirliği ile,

9. E.2024/93 – K.2024/264

Hakem Engin Ferik’in 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Engin Ferik’in itirazının reddine, oybirliği ile,

10. E.2024/122

Galatasaray Sportif Sinai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin futbolcu Fatih Öztürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E.2023/317- K.2023/478 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

11. E.2024/190 – K.2024/265

Futbolcu Taha Can Velioğlu’nun Fethiye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve E.2023/420 - K.2023/430 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2024/249 – K.2024/266

Trabzonspor A.Ş.’nin PFDK’nın 11.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1175 - K.2023-2024/1494 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde itirazın kabulü ile;

- Trabzonspor A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2024/251 – K.2024/267

Tunç Spor Kulübü’nün futbolcusu Hülya Çetinkaya ve yöneticisi Nuray Arslan’ın AFDK’nın 10.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1763 - K.2023-2024/2131 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tunç Spor Kulübü’nün futbolcusu Hülya Çetinkaya’nın ceza infaz rejimine uymaması nedeniyle FDT’nin 50/1-a maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Tunç Spor Kulübü’nün yöneticisi Nuray Arslan’ın kulüp futbolcusunun ceza infaz rejimine uymaması sonucu gerçekleşen ihlale iştiraki nedeniyle FDT’nin 50/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2024/252 – K.2024/268

Yahya Kemal Spor Kulübü’nün AFDK’nın 22.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1289 - K.2023-2024/1658 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın kabulüne, FDT’nin 44/3. maddesinin Tahkim Kurulu’nun 22.03.2024 tarihli toplantısında verilen karar ile iptal edilmesi karşısında, AFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile,

15. E.2024/253 – K.2024/269

Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü’nün futbolcusu Zeynep Mestan ile ilgili AFDK’nın 17.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1810 - K.2023-2024/2079 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü’nün futbolcusu Zeynep Mestan’ın ihraç öncesi ve sonrası eylemleri bir bütün şekilde değerlendirildiğinde, cezada alt sınırdan uzaklaşarak müsabaka görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, ve müsabaka görevlileri soyunma odasına giderken müsabaka görevlilerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Zeynep Mestan’ın toplamda verilen 7 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair karara yönelik itirazın kısmen kabulü ile; futbolcunun eylemlerinin bir bütünlük arz etmesi sebebiyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca fiilin işleniş biçimi, kastının yoğunluğu gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle takdiren ve teşdiden 5 resmi müsabakadan men cezası şeklinde, AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2024/255 – K.2024/270

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin PFDK’nın 16.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1190 - K.2023-2024/1504 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 560.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt Tribün 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, Doğu Üst Tribün 710, 711, 712, 713 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sinai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 240.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

17. E.2024/256 – K.2024/271

EMS Yapı Sivas Spor Kulübü’nün ve idarecisi Gökhan Karagöl ile ilgili PFDK’nın 16.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1192 - K.2023-2024/1509 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- EMS Yapı Sivas Spor Kulübü’nün müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

- EMS Yapı Sivas Spor Kulübü’nün idarecisi Gökhan Karagöl’ün müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

- EMS Yapı Sivas Spor Kulübü’nün idarecisi Gökhan Karagöl’ün hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ve 300.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

18. E.2024/257 – K.2024/272

1461 Trabzon Futbol Kulübü’nün futbolcusu Alperen Köroğlu ile ilgili AFDK’nın 17.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1786 - K.2023-2024/2058 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 1461 Trabzon Futbol Kulübü futbolcusu Alperen Köroğlu müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.