TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararı - 21.05.2024 22.05.2024
Tahkim Kurulu Kararı - 21.05.2024

TFF Tahkim Kurulu 21 Mayıs 2024 günlü (33) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2024/191 – K.2024/255

Futbolcu Özer Özdemir’in Denizli Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 04.01.2024 tarih ve E.2023/481 - K.2024/13 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 17.05.2024 tarihli toplantısında duruşması icra edilerek incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

- Davalı Futbolcunun itirazının kısmen kabul edilerek, futbolcu tarafından gerçekleştirilen feshin; “Koruma Dönemi” dışında yapıldığının tespiti ile bu nedenle UÇK kararının kaldırılmasına, Davalı Futbolcu aleyhine “Sportif Ceza” uygulanması talebinin reddine, oybirliği ile,

- Davalı Futbolcu hakkında PFSTT 30/3. maddesi uyarınca disiplin cezası uygulanmasına yer olmadığına, oyçokluğu ile,

- Yargılama gideri ve sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.