TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 12.08.2022 12.08.2022
Tahkim Kurulu Kararları - 12.08.2022

TFF Tahkim Kurulu 12 Ağustos 2022 günlü (41) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2011/257 - K.2022/175 Ek

Muttalip Kandemir'in, Tahkim Kurulu'nun 29.06.2012 tarih ve E.2011/257 - K.2012/175 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbol Disiplin Talimatı'nın 91. maddesi hükmü ve verilen kararların denetiminin sağlanması yönündeki iki dereceli yargı sistemi gereğince yargılamanın iadesi ile ilgili karar verilmek üzere dosyanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,

2. E. 2022/270 - K. 2022/284

Futbolcu Fatih Demirlek'in, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/39 - K.2022/49 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının maç başı ücret alacağının tutarı yönünden düzeltilerek 98.670,00 TL maç başı ücretinin davalıdan tahsiline

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E. 2022/271 - K. 2022/285

Futbolcu Seydi Kayasoy'un, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/40 - K.2022/50 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının maç başı ücret alacağının tutarı yönünden düzeltilerek 72.366,25 TL maç başı ücretinin davalıdan tahsiline

- Faiz, Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E. 2022/275 - K. 2022/286

Royal Hastanesi Bandırma Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Gökay Güney ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.03.2022 tarih ve E.2022/20 - K.2022/28 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E. 2022/277 - K. 2022/287

Futbol Menajeri Murat Çeliksu'nun, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.03.2022 tarih ve E.2022/17 - K.2022/27 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; hem futbolcu ile menajer hem de Kulüp ile menajer arasındaki sözleşmenin lisanslı menajer tarafından imzalanması, Tahkim şartını içermesi ve içerik olarak da usule uygun olması nedenleriyle görevsizlik kararının kaldırılmasına, daha önceki karar işin esasına girilmeden verilmiş olduğundan bu konuda ikili yargılama sistemi gereğince işin esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile,

6. E. 2022/284 - K. 2022/288

Menemen Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Ali Özgün'ün aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E.2021/601 - K.2022/36 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının itirazının reddine,

- Davalının itirazının kısmen kabulü ile davacı alacaklarından düşülecek olan davalı kulüp tarafından verilen para cezası miktarının 59.259,25 TL olması gerektiği anlaşıldığından UÇK kararının, alacak tutarı yönünden 90.740,75 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

7. E. 2022/285 - K. 2022/289

Menemen Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübü'nün, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/35 - K.2022/42 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; 26.08.2020 tarihli protokol gözetilerek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E. 2022/298 - K. 2022/290

Hüseyin Gazi Gençlik ve Spor Kulübü ve kulüp teknik sorumlusu Tuncay Karataş'ın, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.06.2022 tarih ve E.2021-2022/1536- K.2021-2022/2050 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.