TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 23.07.2021 23.07.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 23.07.2021

TFF Tahkim Kurulu 23 Temmuz 2021 günlü (58) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2021/272 - K.2021/271

Hakem Serhad Ürkmez'in Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın bazı hükümlerinin iptali ile 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 23.07.2021 Cuma günü saat 16:10'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Hakem Serhad Ürkmez ve vekili Av. Mert Yaşar'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Başvurucu Serhad Ürkmez'in başvuru ücretleri ile ilgili itiraz ve talebinin değerlendirilmesinde; mahkemeye erişim hakkının Anayasa'nın 36. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6.maddesi kapsamında tanınan bir hak olduğu ancak alınan başvuru ücretinin; Anayasa'nın 73. maddesi, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun ve TFF Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen talimatlar doğrultusunda alındığı; kanunla düzenlenme, elverişlilik ve ölçülülük ilkelerine aykırılık görülmediği, zira Başvuran tarafından hakemlikten elde etmiş veya elde edeceği gelirler nazara alındığında başvuru ücretinin Başvuran Serhad Ürkmez'in, mahkemeye erişim hakkını kısıtlayacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından bu yöndeki itirazının reddine, oybirliği ile,

- Öte yandan Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 43/3. maddesinin Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan "Hukuk Devleti" ve bu çerçevede "Belirlilik" ilkesine aykırı olduğu ifade edilmekle birlikte 43/3.maddenin talimata yeni eklenen bir madde olmadığı sadece "terfiye" ilişkin bir düzeltme yapıldığı ayrıca 1. ve 2. fıkralarda objektif kriterlerin de belirlenmiş olduğu dikkate alındığında somut olay bakımından bu kriterlerin ihlal edildiğinin somut deliler ile gösterilmediği için soyut nitelikteki itirazın reddi ile, MHK talimatında iptali talep edilen diğer madde düzenlemelerinde hukuka aykırı bir yön tespit edilmediğinden iptal talebinin reddine, oybirliği ile,

- Yürürlüğe giren talimat ile listelerin önceden hazırlandığı yönündeki iddianın; soyut nitelikte olduğu, tahmin ve varsayıma dayandığı kanaati ile bu yöndeki itirazın reddine, oybirliği ile,

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde Serhad Ürkmez ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından Serhad Ürkmez'in itirazının reddine oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2021/273 - K.2021/272

Gözlemci İlkay Aydın'ın Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda yapılan değişiklik ile 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 23.07.2021 Cuma günü saat 16:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Gözlemci İlkay Aydın'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yürürlüğe giren talimat ile listelerin önceden hazırlandığı yönündeki iddianın; soyut nitelikte olduğu, tahmin ve varsayıma dayandığı kanaati ile bu yöndeki itirazın reddine, oybirliği ile,

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde İlkay Aydın ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından İlkay Aydın'ın itirazının reddine oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

3. E.2021/274 - K.2021/273

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda yapılan değişiklik ile 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 23.07.2021 Cuma günü saat 16:50'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde Mustafa Öğretmenoğlu ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından Mustafa Öğretmenoğlu'nun itirazının reddine oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

4. E.2021/275 - K.2021/274

Hakem Mustafa Aydın'ın 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde Mustafa Aydın ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından Mustafa Aydın'ın itirazının reddine oybirliği ile,

5. E.2021/276 - K.2021/275

Hakem Şeref Taştan'ın 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde Şeref Taştan ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından Şeref Taştan'ın itirazının reddine oybirliği ile,

6. E.2021/277 - K.2021/276

Hakem Yusuf Şimşek'in 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde Yusuf Şimşek ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından Yusuf Şimşek'in itirazının reddine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.