TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 21.01.2021 21.01.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 21.01.2021
TFF Tahkim Kurulu 21 Ocak 2021 günlü (8) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/386 - K.2021/21

Futbolcu Tayfun Yanar'ın Nazilli Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/259 - K.2020/333 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının itirazının kabulü ile alacak miktarının 22.466,50 TL olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının, düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,

2. E.2021/1 - K.2021/22

Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Murat Yıldırım ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/236 (Birleşen E.2020/273) - K.2020/340 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Asıl Davada, davalının itirazının kabulü maç başı ücretlerine uygulanan faizin dava tarihinden itibaren işletilerek; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının, maç başı ücret alacaklarına uygulanan faiz başlangıç tarihi yönünden düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Birleşen Davada, davalının diğer itirazlarının reddine, oybirliği ile,

- Davacı vekili her ne kadar fesih tazminatına yapılan hakkaniyet indirim oranına itiraz etmiş ise de; bu itirazını, davalının Tahkim başvuru dilekçesine karşı sunduğu cevap dilekçesi ile ileri sürdüğü görülmekle; süresinde yapılmayan ve harcı yatırılmayan itirazın usul yönünden reddine, oybirliği,

3. E.2021/2 - K.2021/23

Fatih Karagümrük Sportif San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Ahmet Aras ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/284- K.2020/370 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2021/7 - K.2021/24

Sakarya Spor Tesis İşl. Tic. A.Ş.'nin Teknik Adam Şaban Yıldırım ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/265- K.2020/372 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/9 - K.2021/25

Futbolcu Selçuk Şahin'in Bursa Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/200- K.2020/367 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2021/21 - K.2021/26

Turgutlu Spor Kulübü Derneği, futbolcu Marvin Sinan Büyüksakarya'nın Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/234, K.2020/392 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.'nin feragati nedeniyle futbolcu Marvin Sinan Büyüksakarya'nın 4 ay sportif cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. feragati nedeniyle Turgutlu Spor Kulübü Derneği'nin 1 transfer tescil dönemi transfer yasağı cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Turgutlu Spor Kulübü Derneği ve futbolcu Marvin Sinan Büyüksakarya'nın Tahkim başvurularından feragat etmeleri nedeniyle başvurular hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

7. E.2021/31 - K.2021/27

Teknik Adam Hakan Kutlu'nun Giresun Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/267 - K.2020/384 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Teknik Adam Hakan Kutlu'nun Tahkim başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

8. E.2021/28 - K.2021/28

Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.'nin futbolcusu Ramazan Evren Üstündağ ilgili PFDK'nın 12.01.2021 tarihli E.2020-2021/572 K.2020-2021/690 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 21.01.2021 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada futbolcu Ramazan Evren Üstündağ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.'nin futbolcusu Ramazan Evren Üstündağ'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

9. E.2021/29 - K.2021/29

Darıca Gençlerbirliği A.Ş.'nin futbolcusu Halil İbrahim Şagar ile ilgili PFDK'nın 12.01.2021 tarihli E.2020-2021/572 K.2020-2021/689 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Darıca Gençlerbirliği A.Ş.'nin futbolcusu Halil İbrahim Şagar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2021/47 - K.2021/30

Mamak Spor Kulübü'nün Başkanı Yusuf Bulut ve idarecisi Mazlum Peken ile ilgili PFDK'nın 12.01.2021 tarihli E.2020-2021/571 K.2020-2021/688 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Mamak Spor Kulübü'nün Başkanı Yusuf Bulut'un akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolaya talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 12.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Mamak Spor Kulübü'nün idarecisi Mazlum Peken'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolaya talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 12.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.