TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 12.11.2020 12.11.2020
Tahkim Kurulu Kararları - 12.11.2020
TFF Tahkim Kurulu 12 Kasım 2020 günlü (56) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/195 - K.2017/201 Ek

Mustafa Gül'ün Tahkim Kurulu'nun 27.04.2017 tarihli E.2017/195 - K.2017/201 sayılı kararı ile onanan PFDK'nın 20.04.2017 tarihli E.2016-2017/961 - K.2016-2017/1126 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.11.2020 Perşembe günü saat 15:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Mustafa Gül'ün hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Futbol Disiplin Talimatı 91.maddesi uyarınca yargılamanın iadesi talebi kararı veren Disiplin Kurulu'ndan talep edilmelidir. Yargılamanın iadesi talebine konu edilen kararın, Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olduğu ve Kurulumuz tarafından bu kararın onandığı görüldüğünden; dosyanın, Profesyonel Disiplin Kurulu'na gönderilmesine oybirliği ile,

2. E.2020/264- K.2020/278 Ek

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Tahkim Kurulu'nun 08.10.2020 tarihli E.2020/264 - K.2020/278 sayılı kararı ile onanan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/56 - K.2020/166 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde HMK 378/1. maddesi hükmünün kıyasen uygulanması ile yargılamanın iadesi talebi, kararı veren mercide yapılmalıdır. Yargılamanın iadesi talebine konu edilen kararın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verildiği ve Kurulumuz tarafından bu kararın onandığı görüldüğünden; dosyanın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,

3. E.2020/267

Tuzla Spor Faaliyetleri Tic. A.Ş. ve futbolcu Hurşit Taşçı ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/83 - K.2020/191 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.11.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Tuzla Spor Faaliyetleri Tic. A.Ş.'nin Vekili Av. Enes Şimşek, futbolcu Hurşit Taşçı'nın Vekili Av. İlker Kaya'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; taraflardan ödeme belgeleri ve ödeme listelerinin asıllarının istenmesine dair ara karar oluşturularak dosyanın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

4. E.2020/268

Tuzla Spor Faaliyetleri Tic. A.Ş. ve futbolcu Çağrı Can Tanrıbilir ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/98 - K.2020/192 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.11.2020 Perşembe günü saat 15:45'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Tuzla Spor Faaliyetleri Tic. A.Ş.'nin Vekili Av. Enes Şimşek, futbolcu Çağrı Can Tanrıbilir'in Vekili Av. İlker Kaya'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; taraflardan ödeme belgeleri ve ödeme listelerinin asıllarının istenmesine dair ara karar oluşturularak dosyanın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

5. E.2020/302 - K.2020/337

Büyükçekmece Tepecik Spor Hizmetleri A.Ş.'nin futbolcu Mehmet Ali Can ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.08.2020 tarih ve E.2020/135 - K.2020/218 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2020/303 - K.2020/338

Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Tarık Çetin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.08.2020 tarih ve E.2020/156 - K.2020/220 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararda hüküm altına alınan alacak miktarının 131.331,00 TL şeklinde maddi hatanın düzeltilmesi suretiyle onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2020/305 - K.2020/339

Muğla Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Murat Can Bölükbaşı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.08.2020 tarih ve E.2020/162 - K.2020/221 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Muğla Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

8. E.2020/338 - K.2020/340

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin PFDK'nın 05.11.2020 tarihli E.2020-2021/259 - K.2020-2021/346 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Doğu Tribünü Volvo 1903 A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2020/340 - K.2020/341

Giresun Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Ercan Ayhan ile ilgili PFDK'nın 05.11.2020 tarihli E.2020-2021/260-K.2020-2021/326 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Giresun Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Ercan Ayhan'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Giresun Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Ercan Ayhan'ın toplam, 105 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2020/341 - K.2020/342

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Caymaz ile ilgili PFDK'nın 05.11.2020 tarihli E.2020-2021/268 - K.2020-2021/325 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Caymaz'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.