TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 30.10.2020 30.10.2020
Tahkim Kurulu Kararları - 30.10.2020

TFF Tahkim Kurulu 30 Ekim 2020 günlü (53) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/232 - K.2020/312

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Ömer Faruk Karaman ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/44- (Birleşen 2020/88 E.) K.2020/143 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 30.10.2020 Cuma günü saat 10:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mert Can Öcel, Teknik Adam Ömer Faruk Karaman'ın vekili Av.Didem Sunna'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/233 - K.2020/313

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Hakan Ertürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/45- (Birleşen 2020/90 E.) K.2020/164 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 30.10.2020 Cuma günü saat 10:30'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mert Can Öcel, Teknik Adam Hakan Ertürk'ün vekili Av. Didem Sunna'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2020/234- K.2020/314

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Hasan Özer ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/46- (Birleşen 2020/89 E.) K.2020/144 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 30.10.2020 Cuma günü saat 10:45'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mert Can Öcel, Teknik Adam Hasan Özer'in vekili Av. Didem Sunna'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2020/235- K.2020/315

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Hikmet Karaman ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/47- (Birleşen 2020/87 E.) K.2020/145 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 30.10.2020 Cuma günü saat 11:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mert Can Öcel, Teknik Adam Hikmet Karaman'ın vekili Av. Av. Didem Sunna'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2020/281- K.2020/316

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Alper Şemsi Edis ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/48- (Birleşen 2020/93 E.) K.2020/146 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 30.10.2020 Cuma günü saat 11:30'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mert Can Öcel, Teknik Adam Alper Şemsi Edis'in vekili Av. Didem Sunna'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2020/237- K.2020/317

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Erdoğan Özdoğan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/49- (Birleşen 2020/91 E.) K.2020/147 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 30.10.2020 Cuma günü saat 11:45'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mert Can Öcel, Teknik Adam Erdoğan Özdoğan'ın vekili Av. Didem Sunna'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2020/238- K.2020/318

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Serkan Emre Sefa ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/50- (Birleşen 2020/92 E.) K.2020/165 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 30.10.2020 Cuma günü saat 12:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mert Can Öcel, Teknik Adam Serkan Emre Sefa'nın vekili Av. Didem Sunna'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/239- K.2020/319

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Şamil Çinaz ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/81 K.2020/206 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 30.10.2020 Cuma günü saat 12:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mert Can Öcel, futbolcu Şamil Çinaz'ın vekili Av. Rıza Köklü'nün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere

- Davacının itirazının kısmen kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 900.000,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına, davacının diğer itirazlarının reddine,

- Davalının itirazının reddine,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

9. E.2020/324- K.2020/ 309- Ek

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Marius Ninel Şumudica ile ilgili PFDK'nın 22.10.2020 tarihli E.2020-2021/176 K.2020-2021/239 sayılı kararına aşağıda yer alan ceza bakımından itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin görevlisi Marius Stefan Şumudica'nın sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 900,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2020/326- K.2020/ 320

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin görevlisi Marius Stefan Şumudica ile ilgili PFDK'nın 22.10.2020 tarihli E.2020-2021/176 K.2020-2021/239 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 24 Ekim 2020 tarihli tefrik kararı gereğince dosyanın tetkikine davam edildi. Duruşma için tayin edilen 30.10.2020 Cuma günü saat 10:00'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin vekili Av. Dursun Küçük'ün ve Av. Murat Can Kavak'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin görevlisi Marius Stefan Şumudica'nın teknik adam lisansı ve TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca 1 Yıl Hak Mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 900,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle görevli Marius Stefan Şumudica'nın toplam 1 Yıl Hak Mahrumiyeti ve 900,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2020/327- K.2020/ 321

Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcu Cristian Ionut Sapunaru ile ilgili PFDK'nın 22.10.2020 tarihli E.2020-2021/175 K.2020-2021/231 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcu Cristian Ionut Sapunaru'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

12. E.2020/332- K.2020/ 311

Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz ile ilgili PFDK'nın 22.10.2020 tarihli E.2020-2021/177 K.2020-2021/226 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan ve 8.700,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2020/333-K.2020/322

Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Sidney Sam ile ilgili PFDK'nın 22.10.2020 tarihli E.2020-2021/176 K.2020-2021/238 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Antalya Spor A.Ş.'nin futbolcusu Sidney Sam'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2020/334-K.2020/323

Uşak Spor Faaliyetleri ve Alt Yapı Yatırımları A.Ş'nin futbolcusu Hüseyin Koç ile ilgili PFDK'nın 27.10.2020 tarihli E.2020-2021/200 K.2020-2021/255 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uşak Spor Faaliyetleri ve Alt Yapı Yatırımları A.Ş'nin futbolcusu Hüseyin Koç'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 5 resmi müsabakadan men cezası ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden 28.10.2020 tarihli başvuru dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.