TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 27.12.2012 27.12.2012
Tahkim Kurulu Kararları - 27.12.2012
Tahkim Kurulu'nun 27 Aralık 2012 günü (86) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2012/258

Medicalpark Antalyaspor Kulübü'nün, PFDK'nın 06.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/474, K.2012-2013/546 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/258 numaraya kayıtlı dosyasında Medicalpark Antalyaspor Kulübü'ne yazılan müzekkere cevabının ve müzekkere ekinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün 21.12.2012 tarihli yazısının geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, Medicalpark Antalyaspor Kulübü'nün itiraz konusu müsabakanın hemen akabinde harekete geçerek çirkin ve kötü tezahüratta bulunan seyirciler hakkında 6222 sayılı Yasa gereğince soruşturma başlatılarak faillerin belirlenmesi için Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğu, dilekçesine elinde bulunan kamera görüntülerini de eklediği ; bu sayede başlatılan ve halen devam eden soruşturmada iki taraftarın seyirden yasaklandığı; böylelikle kulübün faillerin yakalanması hususunda ısrarlı ve samimi davrandığı, nitelikli delil temininde soruşturma makamlarına katkıda bulunduğu anlaşılmış olmakla; Kulübün tüm bu süreçteki hareket tarzı FDT'nin 14.maddesi kapsamında takdiri indirim nedeni olarak değerlendirilmiş olup, PFDK'ca Medicalpark Antalyaspor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 54/2.maddesi uyarınca verilen 30.000.-TL para cezasında FDT'nin 14.maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılmasına; neticeten PFDK'ca verilen cezanın 25.000.-TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (2012/274 K.);

2. E.2012/260

Adıyaman İl Temsilcisi Alican Çelik'in, AFDK'nın 06.12.2012 tarihli ve E.2012-2013/387, K.2012-2013/697 sayılı kararı ile TFF Amatör İşler Müdürlüğü'nün 10.12.2012 tarihli ve 09-12/2234-8838 sayılı kararına karşı itirazına ilişkin Kurulumuzun E.2012/260 sayılı dosyasında TFF Genel Sekreterliği'nden istenen cevabın geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde,

- Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7 ve 8/V. maddeleri uyarınca Kurulumuza itirazların kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen 7 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğinden Adıyaman İl Temsilcisi Alican Çelik tarafından AFDK'nın 06.12.2012 tarihli ve E.2012-2013/387, K.2012-2013/697 sayılı kararına karşı yapılan itirazın süre yönünden reddine oybirliği ile;

- TFF Amatör İşler Müdürlüğü'nün 10.12.2012 tarihli ve 09-12/2234-8838 sayılı kararı; Tahkim Kurulu Talimatının 2.maddesi ile TFF Ana Statüsü'nün 62.maddesinde belirtilen ve Kurulumuzun inceleyip karara bağlayıcı nitelikte kararlardan olmaması nedeniyle Adıyaman İl Temsilcisi Alican Çelik tarafından TFF Amatör İşler Müdürlüğü'nün 10.12.2012 tarihli ve 09-12/2234-8838 sayılı işlemine yapılan itirazının reddine oybirliği ile (2012/275 K.);

3. E.2012/263

Fenerbahçe A.Ş' nin, futbolcusu Raul Jose Trindade Meireles ile ilgili PFDK'nın 20.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/534, K.2012-2013/637 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/263 sayılı dosyasında, resmi yayıncı kuruluştan istenen 16.12.2012 tarihli Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. takımları arasında oynanan müsabakanın tüm açılardan çekilmiş (yayınlanmış veya yayınlanmamış) 5 ayrı CD'ye kayıtlı kamera görüntülerinin gönderildiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe A.Ş.'nin, futbolcusu Raul Jose Trindade Meireles'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaret eyleminin ağırlığı, eylemdeki ısrar ve tekrar sayısı yanında toplumsal değerler de dikkate alındığında cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca verilen 3 resmi müsabakadan men cezası ve 10.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

- Yayıncı kuruluştan gelen ve toplam süresi 6 saat 38 dakika 35 saniye olan 5 CD halindeki görüntülerin tamamı izlendiğinde; özellikle "Araçtan Geçilen Farklı Açılar" adlı CD'nin 15.- 93.saniyesi arasındaki görüntülerde; "Aktüel 1" adlı CD'nin 57.dakikasının 43.saniyesinde başlayan görüntülerde; "Aktüel 3" adlı CD'nin 1.saat 17.dakikasının 23.saniyesinde başlayan görüntülerde; futbolcusu Raul Jose Trindade Meireles'in müsabaka hakemine oldukça yakın mesafeden, ısrarla ve sert ifadelerle itiraz ettiği, yüzünün tamamen görünmesine olanak sağlayan "Araçtan Geçilen Farklı Açılar" adlı CD'nin 15.-93.saniyesi arasındaki görüntülerde konuşmanın sertliği nedeniyle, ne söylediği tam olarak anlaşılamamasına rağmen başını sert şekilde öne doğru hareket ettirdiği sırada kullandığı sözün etkisiyle hakemin yüzüne bir sıvının gelmiş olabileceği düşünülse de futbolcunun tüm bu eylem sırasında konuşmaya devam ettiği ve konuşma esnasında tükürme eyleminin fiziksel olarak mümkün olmadığı; yine tükürmenin kasden gerçekleştirilebilecek eylemlerden olduğu ve taksirle gerçekleştirilmesinin de mümkün olmadığı; bu haliyle eylemin FDT'nin 42/3.maddesinde belirtilen tükürme eylemi niteliğinde olmadığı; buna karşılık futbolcunun hakeme neredeyse burun buruna gelecek şekilde yaklaşıp sert ifadelerle itiraz etmesi şeklindeki hal ve tavrının sportmenliğe ve spor ahlakına açıkça aykırı olduğu anlaşıldığından; her ne kadar PFDK'ca eylem ihraç sonrasında müsabaka hakemine tükürme olarak kabul edilmişse de, yukarıda açıklanan nedenler ışığında Kurulumuz tarafından eylem FDT'nin 36/1-a maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hakaret olarak kabul edilmiş, kabule göre de PFDK'ca futbolcu Raul Jose Trindade Meireles'e ihraç sonrası müsabaka hakemine tükürme eylemi nedeniyle FDT'nin 42/3 maddesi ve 35/4. maddesi uyarınca verilen 8 resmi müsabakadan men cezası ve 10.000.-TL para cezasının; FDT'nin 36/1-a maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 10.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile;

- Kurulumuzun daha sonraki kararlarına dayanak oluşturan ve FDT'nin 103.maddesinde düzenlenen "yaptırımın ertelenmesi" ne dair ilk kararı olan 2012/127 E.,2012/133 K. sayılı ve 10.05.2012 tarihli kararında yaptırımın ertelenmesi için "cezanın ertelemeye uygunluğu",failin geçmişteki hali","failin pişmanlık duyması", "failin yargılama sürecindeki davranışları","cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan verilmiş olması" unsurlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerektiği ayrıntılı şekilde belirtilmiş olup olayda tüm unsurlar gerçekleşmediğinden yaptırımın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile;

- Neticeten PFDK'ca cezaların birleştirilmesi suretiyle futbolcu Raul Jose Trindade Meireles'e verilen toplam 11 resmi müsabakadan men cezası ve 20.000.-TL para cezasının, toplam 4 resmi müsabakadan men cezası ve 20.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile (2012-276 K.);

4. E.2012/264

Yeni Diyarbakır Spor Kulübü'nün, futbolcusu Onur Yıldırım ile ilgili AFDK'nın 24.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/630, K.2012-2013/910 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/264 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Onur Yıldırım'ın ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik eylemi, her ne kadar AFDK'ca sportmenliğe aykırı davranış olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT'nin 42/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu; yine fail hakkında FDT'nin 14.maddesinin uygulanma koşullarının oluşmadığı anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK'ca futbolcuya ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/277 K.);

5. E.2012/265

Bandırmaspor Kulübü futbolcusu Serdar Samatyalı'nın PFDK'nın 20.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/529, K.2012-2013/629 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/265 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

-Futbolcu Serdar Samatyalı'nın İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sözlü ve fiili eylemi , her ne kadar PFDK'ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT'nin 42/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca verilen 1 resmi müsabakadan men cezası ve 2.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

-PFDK'ca futbolcu Serdar Samatyalı'ya ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 42/1-a ve 35/4.maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ve 2.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik görülmediğinden itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile

Neticeten futbolcu Serdar Samatlı'ya cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 3 resmi müsabakadan men cezası ve 4.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/278 K.);

6. E.2012/266

Manisa Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcuları Murat Efe Kura ve Süleyman Numan Çarıkçı ile ilgili AFDK'nın 20.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/659, K.2012-2013/898 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/266 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

-AFDK'ca futbolcu Murat Efe Kura'ya, müsabaka hakemine sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 42/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik görülmediğinden itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile

-Futbolcu Süleyman Numan Çarıkçı'ya, ihraç sonrası müsabaka hakemine sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 14 maddeleri uyarınca ceza tayin edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda olayda FDT'nin 14.maddesinin uygulanma koşullarının oluşmadığı anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK'ca futbolcu Süleyman Numan Çarıkçı'ya ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/279 K.);

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.