Türkiye - Azerbaycan Maç Kitabı

5 Karde ş lik ş öleni Festival of the siblings Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu Ba ş kanı Turkish Football Federation President Avrupa Futbol Ş ampiyonası finalleri öncesinde, dost ve karde ş ülke Azerbaycan’la, futboluyla yıllardır Süper Lig’e renk katan, gözde turizm merkezlerimizden Alanya ilçemizde hazırlık maçı oynamanın heyecanını ya ş ıyoruz. Bizler için çok özel yeri olan, ortak dil, insani ba ğ lar ve çok güçlü ili ş kilere sahip oldu ğ umuz Azerbaycan’la en son EURO 2012 elemelerinde kar ş ıla ş tık ve yakla ş ık 10 yıl aradan sonra karde ş lerimizi ülkemizde a ğ ırlayaca ğ ız. Bu maçın farklı anlamları var. Öncelikle güzel bir tesadüf ki, EURO 2020 provasını yapaca ğ ımız Azerbaycan’ın ba ş kenti Bakü, finallerde oynayaca ğ ımız Galler ve İ sviçre maçlarımıza ev sahipli ğ i yapacak. Bugün rakibiz ama finallerdeki bu iki maçta Azerbaycanlı karde ş lerimizin deste ğ ine ihtiyacımız olacak. Azerbaycan futbolu gerek skorları gerekse düzenledi ğ i önemli organizasyonları ile uluslararası alanda önemli bir yer edindi. Daha da ileriye gideceklerine inanıyorum. Bizim ise gerçekle ş tirmek istedi ğ imiz hayallerimiz var. Önce EURO 2020 finallerinde ses getirmek, sonra 2022 Dünya Kupası’na katılarak Türkiye’nin adını yeniden duyurmak. Bunun için hocamıza, kadromuza, oyun co ş kumuza inanıyoruz, güveniyoruz. İ n ş allah birlikte ba ş araca ğ ız. Bu vesileyle; Azerbaycan Futbol Federasyonu Ba ş kanı Rovnag Abdullayev, Yönetim Kurulu, teknik heyet ve futbolcularını ülkemizde misafir etmekten duydu ğ ummutlulu ğ u ifade ederek ho ş geldiniz diyorum. Maça ev sahipli ğ i yapacak Aytemiz Alanyaspor Kulübü Ba ş kanı Hasan Çavu ş o ğ lu’na, tüm kurum ve kuru ş lara katkıları için te ş ekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan dostlu ğ unun tezahürü olarak iki ülkenin karde ş oldu ğ unu futbol yoluyla bir kez daha gösterme fırsatı bulaca ğ ız. “Tek Millet, İ ki Devlet” ş iarının ilelebet ya ş ayaca ğ ına inancımı yineleyerek, tüm futbolseverlere keyifli bir maç diliyorum. Just before the UEFA European Championship, we are having the excitement of playing a friendly match in one of the most beautiful tourism centres of our country, Alanya, with our friend, sibling country Azerbaijan. Azerbaijan has a speacial place in our hearts. We speak the same language, living the same culture and we have such strong relations. And nowwe are happily hosting them in our country after our last match, 10 years ago. This match is one of the last tests for us before UEFA EURO 2020. We may play against each other tonight, but we will need our siblings’ support in their capital Baku, while we play against Wales and Switzerland. Azerbaijan has gained a strong place in football world with their improving results on pitch and the successfull organisations they’ve host. I have no doubt that they will improve even better. And we have dreams that we would like to make real. We would like to influence Europe in UEFA EURO 2020 and after, we would like to qualify for FIFA 2022 WORLD CUP. We strongly believe in our head coach Ş enol Güne ş , our players, and our passionate play. I would like to take this opportunity to say “welcome to our country” to Association of Football Federations of Azerbaijan President Rovnag Abdullayev, the executive board, every delegation of AFFA, technical staff and players. We are delighted to have them in our country. I would also like to thank Alanyaspor President Hasan Çavu ş o ğ lu and every establishment for their contribution. Tonight we will have the opportunity to show through football that two nations are siblings. As I’m reiterating my faith in maxim of “one nation, two states,” I’m also wishing all fans a joyous football night.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4NA==