TamSaha 199. Sayı / Haziran 2021

TFF Gündemi Can Çobano ğ lu'nun baba acısı AMillî Takım eski Menajeri Can Çobano ğ lu'nun ba- bası Hıfzı Çobano ğ lu vefat etti. MerhumHıfzı Çoba- no ğ lu'na Allah'tan rahmet; Sayın Can Çobano ğ lu, ai- lesi ve yakınlarına ba ş sa ğ lı ğ ı diliyoruz. Tahir Perek hayatını kaybetti Fenerbahçe Kulübü eski YönetimKurulu Üyesi Tahir Perek vefat etti. MerhumTahir Perek'e Allah'tan rah- met; ailesi, yakınları ve Fenerbahçe camiasına ba ş - sa ğ lı ğ ı dileriz. Hüseyin Er vefat etti İş itme Engelliler Futbol Millî Takımı oyuncusu Hüseyin Er geçirdi ğ i kalp krizi so- nucunda vefat etti. Er’in cenazesi, uzun süre ya ş adı ğ ı İ ngiltere’de defnedildi. 1985 do ğ umlu ba ş arılı oyuncu kariyeri boyunca 1 İş itme Engelliler Olimpiyatı, 2 Dünya Ş ampiyonası ve 1 Avrupa Ş ampiyonası ş ampiyonlu ğ u ya ş amı ş tı. MerhumHüse- yin Er’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına ba ş sa ğ lı ğ ı diliyoruz. TahkimKurulu’ndan duyuru TahkimKurulu, aldı ğ ı kararların gerekçelerini mayıs ayından itibaren TFF’nin internet sitesinden yayınlama kararı aldı. Kuruldan yapılan duyuru- nun tammetni ş öyle: “TFF TahkimKurulu tarafın- dan alınan kararların gerekçeleri mayıs ayı itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun inter- net sitesi www.t ff .org'dan kamuoyu ile payla ş ıla- caktır. Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da ki ş isel veriler saklı tutularak ve gizlilik esasla- rına riayet edilerek TahkimKurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF’nin internet sitesindeki TahkimKurulu sayfasında yer alacaktır. Bu uygu- lama kapsamında ilk olarak örnek te ş kil etmesi amacıyla geçmi ş tarihli bazı gerekçeli kararlar da yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmu ş - tur.” Türker Arslanı kaybettik TFF TahkimKurulu eski Ba ş kanı ve Türk sporunun de ğ erli isimlerinden Türker Arslan, tedavi gördü ğ ü hasta- nede hayatını kaybetti. Uzun yıllar TFF TahkimKurulu'na ba ş kanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor TahkimMahkemesi (CAS) üyeli ğ inde bulunmu ş tu. Türkiye Dopingle Müca- dele Komisyonu Ba ş kanlı ğ ının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeli ğ i ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üye- siydi. Türker Arslan için 6-9 Mayıs ta- rihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duru ş unda bulunuldu. MerhumTürker Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına ba ş - sa ğ lı ğ ı diliyoruz. 258

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4NA==