TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 03.01.2008 3.01.2008
Tahkim Kurulu Kararları - 03.01.2008

3 Ocak 2008 tarihlinde toplanan Tahkim Kurulu gündeminde bulunan dosyalar hakında çeşitli kararlar almıştır. Tahkim Kurulu'nun 3 Ocak 2008 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle;

1. Hatayspor Kulübü futbolcusu Vedat Aşkan'ın E.2007/393, K.2007/409 numaralı Kurulumuzca daha önceden karara bağlanmış dosyası ile ilgili olarak Kulübün vermiş olduğu 01.01.2008 tarihli dilekçe incelendi. Dilekçenin mahiyeti itibariyle bir tür iade-i muhakeme talebini içerdiği görülmekle bu çerçevede gerekli inceleme yapıldı. Yapılan müzakere sonucunda adı geçen dilekçede kulübe çekilen faksın 23.11.2007 tarihinde kulübe ulaştığı ve bu nedenle 7 günlük sürenin dolmamış olduğu belirtilmiş ise de, dosya içinde mevcut ve birbirini teyit eden belgelerde P.F.D.K kararının yer aldığı faksın kulübe 20.11.2007 tarihinde gönderildiği ve bu şekilde tebliğ edilmiş olduğu, anılan tarihin mesai günü olup herhangi bir tatile de denk gelmediği, dolayısıyla itirazın süresinde olmadığı anlaşılmakla şartları mevcut olmamakla iade-i muhakeme talebinin oybirliğiyle  reddine (K.2007/409-Ek)

2. Altayspor Kulübü futbolcusu Adem Büyük'ün E.2008/20 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda P.F.D.K.'nun 2007-2008/518-687 sayılı ve 20.12.2007 tarihli kararında subut, hukuki tavsif ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik görülmemekle itirazın reddi ile P.F.D.K.'nın anılan kararının oybirliğiyle onanmasına, (K.2008/1)

3. Beşiktaş Kulübü'nün E.2008/21 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda, her ne kadar itiraz dilekçesinde FDT'nın 31. maddesinde çirkin ve kötü tezahürat için aranan "devamlılık" ve "toplu olma" unsurunun bulunmadığı yönünde bir savunma yapılmış ise de dosya içinde mevcut raporlara göre çirkin ve kötü tezahüratın müsabakadan önce 10 kez 35 tekrarlı ve 3 dakika boyunca gerçekleşmesi; aynı şekilde müsabaka sırasında ise toplam 7 kez 21 tekrarlı 3 dakika 40 saniye boyunca sürmesi karşısında 31. maddedeki devamlılık unsurunun gerçekleştiği; bu çirkin ve kötü tezahüratların ortalama 5000 seyirci tarafından yapılması, bunun da müsabakayı izleyen toplam 14.000 seyirci düşünüldüğünde 1/3'den fazlaya tekabül etmesi, zaman zaman bunun 7000 - 10000 kişiye ulaşması karşısında maddedeki toplu olma unsurunun da gerçekleştiği anlaşılmakla itirazın reddi ile P.F.D.K.'nun 2007-2008/519-712 sayılı ve 27.12.2007 tarihli kararının oybirliğiyle onanmasına, (K.2008/2)

4. Diyarbakır Kayapınar Bld.spor Kulübü'nün, E.2008/19 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İncelenen dosyaya göre T.F.F. Yönetim Kurulu'nun 16.12.2007 tarih ve 54 sayılı toplantısında D.Bakır Kayapınar Bld.spor'un sarı kart cezalısı olan futbolcusu Metin Çetik'i oynamaması gereken 10.11.2007 tarihli Adıyamanspor müsabakasında oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen yenik sayılmasına karar verdiği anlaşılmaktadır. İtirazda ise futbolcunun T.F.F. tarafından gönderilen sarı kart bilgisi çerçevesinde bu kararın verildiği, oysa bu listenin gerçek durumla örtüşmediği belirtilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Futbol Federasyonunun kayıtlarında adı geçen futbolcunun 22.09.2007, 06.10.2007, 17.10.2007 tarihli müsabakalarda sarı kart almış olarak gözüktüğü, buna itibar eden kulübün bir sonraki müsabaka olan 20.10.2007 tarihli müsabakada futbolcuyu oynatmadığı ve dolayısıyla cezanın infaz edildiği düşüncesiyle anılan tarihte futbolcunun oynadığı, oysa bu kaydın hatalı olduğu, isim karışıklığı sebebiyle adı geçen futbolcunun 06.10.2007 tarihli müsabakada sarı kart görmüş gibi kabul edildiği, oysa futbolcunun bu müsabakada sarı kart görmediği, 02.11.2007 tarihli müsabakada sarı kart gördüğü, bu oluş karşısında kulübün ve futbolcunun federasyonun hatalı belirlemesinden ve buna dayalı kayıtlarından kaynaklanan kaçınılmaz bir hukuki hata ve esaslı fiili bir hata içinde olduğu, başka bir ifade ile cezalı futbolcu oynatma bilinci ve kastıyla hareket etmediği anlaşılmakla başvurunun kabulü ile T.F.F.'nun adı geçen kararının oybirliğiyle kaldırılmasına, (K.2008/3)
 
5. Futbolcu Erol Tırpan'ın, Alanyaspor Kulübü ile arasındaki ihtalafa ilişkin E.2007/416 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. T.F.F. Yönetim Kurulu'nun 05.10.2007 tarih 51 sayılı toplantısında alınmış olan karar futbolcu Erol Tırpan'a 26.11.2007 tarihinde kendisine tebliğ edildiği ancak futbolcunun 12.12.2007 tarihinde Kurulumuza harç yatırarak başvurduğu görülmekle, süresinde yapılmayan başvurunun reddine, (K.2008/4)

6. Mersin İdman Yurduspor Kulübü'nün ve Futbolcu Serkan Meriç'in birleştirilen E.2007/383 numaraya kayıtlı dosyasının raportörden geldiği görüldü. Dosya incelendi. Taraflar arasında 22.08.2005 - 31.05.2007 tarihli T.F.F. tastikli 2 yıllık transfer sözleşmesi ve 17.08.2006 tarihli tadil sözleşmesi incelendiğinde ve futbolcu Serkan Merç'in 2006 - 2007 futbolc sezonunda yer aldığı maçlar listesi göz önünde tutulduğunda futbolcunun 2006 - 2007 futbol sezonu için 32.605.-YTL maç başı, 8.463.-YTL asgari ücret alacağı bulunduğu, ancak bu alacakların 17.08.2006 tarihli tadil sözleşmesinde açıkça net ödemeler belirtildiğinden bu ödemelerin net olarak futbolcuya ödenmesine, kulüp tarafından futbolcuya verilen para cezalarının hangi nedenle verildiği konusunda dosyada yeterli bir açıklık bulunmadığından bu para cezalarının nazara itibare alınmamasına, keza kulüp tarafından Tahkim Kurulu'na müracaat esnasında sunulan ödeme belgelerinin büyük çoğunluğunda tarih ve ödeme sebebi bulunmadığından T.F.F. Yönetim Kurulu kararının yukarıda adı geçen ödemelerin brüt değil net olarak ödenmesi şeklinde düzeltilerek onanmasına, bu cümleden olarak futbolcunun itirazının kabulüne, Kulübün itirazının reddine, (K.2008/5)

7. Malatya Belediyespor Kulübü'nün futbolcuları Orhan Özdemir ve Yusuf Yağmur ile ilgili E.2007/415 numaraya kayıtlı dosyası, işbu oturumda alınan ifadeler ışığında incelendi. Yapılan müzakere sonucunda, PFDK kararında subut, hukuki tavsif bakımından bir isabetsizlik görülmemekle (Başkanvekili Noter Erkan Vardar'ın bu konuda karar verilebilmesi bakımından futbolculardan alınan numunelerin tahlil sonuçlarının beklenmesi ve çıkan sonuca göre bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği yönündeki karşı oyu ile) P.F.D.K'nun 2007-2008/460-628 sayılı 13.12.2007 tarihli kararının oyçokluğuyla onanmasına, (K.2008/6)

8. Futbolcu Ersoy Uçtu'nun, Gebzespor Kulübü  ile arasındaki ihtilafa ilişkin E.2007/380 numaraya kayıtlı dosyasının raportörden geldiği görüldü. Dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; futbolcu Ersoy Uçtu'nun başvurusunun kısmen kabulüne, T.F.F. Yönetim Kurulu'nun 19.10.2007 tarih ve 52 sayılı toplantısında verdiği kararın (c) bendinin "futbolcunun sözleşmeyi feshini haklı sebeplere dayalı olması sebebiyle talebinin kısmen kabulüne ve 40.000.-YTL fesih tazminatının kulüpten tahsili ile futbolcuya ödenmesine" şeklinde değiştirilmek suretiyle, adı geçen kararın düzeltilerek oyçokluğuyla onanmasına, fazla talebin reddine, (Üye Tanju Güvendiren'in T.F.F. Yönetim Kurulu kararının aynen onanması gerektiği yönündeki karşı oyu ile) (K.2007/7)

karar verilmiştir.

T.F.F. TAHKİM KURULU

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.