TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 21.11.2008 21.11.2008
UÇK Kararları - 21.11.2008
 TOPLANTI NO: 48

 

KULÜP - FUTBOLCU

 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21 Kasım 2008 günlü (48) Sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

 

1)  Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008/791/KF/743 numaralı ihtilaf dosyası

 

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 80.000,00-YTL'nin 31.12.2007 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Dava davalının kabulü ile sonuçlandığından 800,00-YTL peşin harcın davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç alınmamasına,

- Dava davalının kabulü ile sonuçlanması ve davacının vekille temsil edilmesi nedeniyle 3.750,00-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Tarafların sair taleplerinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/173/KF/164 numaralı  ihtilaf dosyası;

- Davanın feragat nedeniyle reddine,

- Davacı tarafından yatırılan 192,50-YTL peşin harcın irat kaydedilmesine, bakiye harç alınmamasına,

- Yargılama gideri 20,00-YTL'nin davacıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008/233/KF/223 ve E: 2008/262/KF/252 numaralı ihtilaf dosyası;

 

- Futbolcunun fesihte haklılığına,

- Futbolcunun talebinin kısmen kabulüyle alacaklı olduğu toplam net 57.320,32-YTL'nin 1.000,00-YTL'sinin 05.06.2008 tarihinden 56.320,32-YTL'sinin 21.07.2008'ten itibaren yasal faiziyle birlikte kulüpten tahsil edilerek futbolcuya ödenmesine,

- Kulübün haksız fesih tazminatı talebinin reddine,

- Futbolcu tarafından yatırılan 823,00-YTL peşin harçtan fazla yatırılan 0,40-YTL'sinin iadesine, 249,40-YTL'sinin irat kaydedilmesine 573,20-YTL'sinin kulüpten tahsil edilerek futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 822,60-YTL'nin 249,40-YTL'sinin futbolcudan 573,20-YTL'sinin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine;

- Kulüp tarafından yatırılan 625,00-YTL peşin harcın irat kaydedilmesine, bakiye harç 625,00-YTL'nin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Futbolcu vekil ile temsil edildiğinden talep ettiği alacaktan kabul edilen miktar üzerinden 5.685,60-YTL ve kulübün talep ettiği fesih tazminatını reddedildiğinden 500,00-YTL vekalet ücretinin kulüpten tahsil edilerek futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 30,00-YTL'nin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Tarafların sair taleplerinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki  E:2008/41/KF/35 ve E:2008/336/KF/308 numaralı ihtilaf dosyası

 

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 11.907,75-YTL'nin 23.05.2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davalı kulüp tarafından verilen 5.000,00-YTL'lik para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 125,00-YTL peşin harçtan fazla yatırılan 0,60-YTL'sinin iadesine, 5,40-YTL'sinin irat kaydedilmesine 119,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 124,40-YTL'nin 5,40-YTL'sinin davacı futbolcudan 119,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine;

- Davacı tarafından yatırılan 300,00-YTL maktu harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.428,93-YTL nispi ve 500,00-YTL maktu vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 65,00-YTL nispi vekalet ücretinin davacı futbolcudan tahsil edilerek davalı kulübe ödenmesine,

- Yargılama gideri 25,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Tarafların sair taleplerinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/759/KF/713 numaralı ihtilaf dosyası

 

- Futbolcunun fesihte haklılığına

- Taleple bağlı kalınarak toplam net 334.741,00-YTL'nin 09.06.2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Haksız fesih tazminatı olarak 30.000,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

- Davacı tarafından yatırılan 3.700,00-YTL peşin harçtan fazla yatırılan 52,60-YTL'nin iadesine, 3.647,40-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine, bakiye harç 3.647,20-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine, 

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 22.089,65-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008 /444/KF/409 numaralı  ihtilaf dosyası

 

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 17.683,54,-YTL'nin 18.07.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

- Davacı tarafından yatırılan 205,00-YTL peşin harcın 1,50-YTL'sinin iadesine, 26,65-YTL'sinin TFF'ye irat kaydedilmesine, 176,85-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 203,50-YTL'nin 26,65-YTL'sinin davacı futbolcudan, 176,85-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine, 

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 2.068,35-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine ve tarafların sair taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

7)  Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/529/KF/490 numaralı ihtilaf dosyası

 

- Futbolcunun fesihte haklılığına

- Davacının talebinin kabulü ile net 15.002,94-YTL'nin 09.06.2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Haksız fesih tazminatı olarak 1.500,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 193,00-YTL peşin harcın 28,00-YTL'sinin irat kaydedilmesine, 165,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 193,00-YTL'nin 28,00-YTL'sinin davacı futbolcudan 165,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine, 

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.950,30-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/18/KF/12 ve E:2008/259/KF/249 numaralı ihtilaf dosyası

 

- Davacının talebinin kabulü ile net 10.000,00-YTL'nin 16.05.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davalı/Karşı davacı kulüp tarafından talep edilen 33.500,00-YTL para cezasının yasal faiziyle birlikte tahsili işleminin reddiyle verilen para cezasının geçersizliğine,

- Davacı/Karşı davalı futbolcu tarafından peşin harç olarak yatırılmış 100,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine ve karar harcı olan 100,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davalı/Karşı davacı kulüp tarafından peşin harç olarak yatırılan 335,00-YTL'nin irat kaydedilmesine ve karar harcı olan 335,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı/Karşı davalı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.200,00-YTL nispi vekalet ücreti ve davalı/karşı davacı kulüp tarafından açılan davanın reddedilmesinden dolayı 500,00-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 35,00-YTL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Diğer taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

9) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/130/KF/123 ve E:2008/256/KF/246 numaralı ihtilaf dosyası

 

- Davacının talebinin kısmen kabulü ile net 18.428,78-YTL'nin 27.05.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davalı kulüp tarafından talep edilen 26.000,00-YTL para cezasının yasal faiziyle birlikte tahsili işleminin reddiyle verilen para cezasının geçersizliğine,

- Davacı futbolcu tarafından peşin harç olarak yatırılan 187,00-YTL'nin 2,70-YTL'sinin irat kaydedilmesine, 184,30-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; karar harcı olan 187,00-YTL'nin 2,70-YTL'sinin davacı futbolcudan 184,30-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davalı kulüp tarafından peşin harç olarak yatırılmış 260,00-YTL'nin irat kaydedilmesine ve karar harcı olan 260,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.142,88-YTL nispi vekalet ücreti ve davalı kulüp tarafından açılan davanın reddedilmesinden dolayı 500,00-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı kulüp vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden hakkaniyete göre 35,00-YTL vekalet ücretin davacı futbolcudan alınarak davalı kulübe ödenmesine,

- Yargılama gideri 30,00-YTL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Diğer taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

 

Sait YALAZAY

(Başkan)

 

 

 

 

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.