TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 12.11.2008 12.11.2008

TOPLANTI NO: 45

KULÜP - FUTBOLCU

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12 Kasım 2008 günlü (45) Sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/244/KF/234 numaralı ihtilaf dosyası

- Talebin kabulü ile toplam net 4.307,76-YTL'nin 13.06.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte kulüpten tahsil edilerek futbolcuya ödenmesine,

- Kulüp tarafından verilen para cezasının kaldırılmasına,

- Davacı tarafından yatırılan 43,50-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 43,50-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 516,93-YTL nispi vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 25,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/341/KF/310 numaralı ihtilaf dosyası;

Talebin kabulü ile toplam net 90.000,00-YTL'nin 02.07.2008'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

Davacı futbolcu tarafından yatırılan 900,00-YTL peşin harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; 900,00-YTL bakiye harcın davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

Davacı vekil ile temsil edildiğinden 8.300,00-YTL nispi vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

Yargılama gideri 20,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine ve tarafların sair taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/242/KF/232 numaralı ihtilaf dosyası;

- Talebin kabulü ile toplam net 15.000,00-YTL'nin talep tarihi olan 16.06.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Kulüp tarafından verilmiş olan cezanın kaldırılmasına,

- Davacı tarafından yatırılan 150,00-YTL peşin harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; 150,00-YTL bakiye harcın davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 30,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008/45/KF/39 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun talebinin kısmen kabulü ile toplam net 10,708.81.- YTL'nin (1,000.- YTL için 22.05.2008 tarihinden itibaren, kalan 9,708.81.- YTL için ise 17.07.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte kulüpten tahsil edilerek futbolcuya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

- Kabul/red oranları dikkate alınarak davacı futbolcu tarafından yatırılan toplam 117,00-YTL peşin harcın 10,00-YTL'sinin TFF'ye irat kaydedilmesine, 117,00-YTL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine; 117,00-YTL bakiye harcın 107,00-YTL'sinin davalı kulüpten 10,00-YTL'sinin davacı futbolcudan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınarak 1.285,05-YTL vekâlet ücretinin davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya ödenmesine; 50,00-YTL vekâlet ücretinin davacı futbolcudan alınarak davalı kulübe ödenmesine,

- Yargılama gideri 30-YTL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/8/KF/3 ve E.: 2008/335/KF/307 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davanın kısmen kabulü ile alacaklı olduğu net 3.569,87-YTL'nin 13.05.2008'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 154,00-YTL'nin 118,30-YTL'sinin irat kaydedilmesine, 35,70-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine; bakiye harç 154,00-YTL'nin 118,30-YTL'sinin davacı futbolcudan 35,70-YL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 300,00-YTL maktu harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Kulüp tarafından verilen para cezasının kaldırılmasına,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen tutar üzerinden 428,39-YTL nispi vekalet ücreti ile 500,00-YTL maktu vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen tutar üzerinden 1.410,70-YTL nispi vekalet ücretinin davacı futbolcudan tahsil edilerek davalı kulübe ödenmesine,

- Yargılama gideri 35,00-YTL'nin futbolcudan tahsil edilerek irat kaydedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/728/KF/680 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacıdan uyuşmazlık konusunu senet aslının ihtaratlı istenmesine karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/727/KF/679 numaralı ihtilaf dosyası;

- Talebin kabulü ile net 11.498,00-YTL'nin 21.01.2008'ten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte kulüpten tahsil edilerek futbolcuya ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/129/KF/122 ve E: 2008/257/KF/247 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının talebinin kabulü ile net 32.488,00-YTL'nin 27.05.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davalı/Karşı davacı kulüp tarafından talep edilen 28.000,00-YTL para cezasının yasal faiziyle birlikte tahsili işleminin reddiyle verilen para cezasının kaldırılmasına,

- Davacı/Karşı davalı futbolcu tarafından peşin harç olarak yatırılmış 325,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine ve karar harcı olan 325,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davalı/Karşı davacı kulüp tarafından peşin harç olarak yatırılan 280,00-YTL ile karar harcı olan 280,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı/Karşı davalı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınarak kabul edilen alacak üzerinden 3.548,80-YTL nispi vekalet ücreti ve davalı/karşı davacı kulüp tarafından açılan davanın reddedilmesinden dolayı 500,00-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 35,00-YTL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Diğer taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

U.Ç.K. Başkanı
Sait YALAZAY


Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.