TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 08.11.2008 8.11.2008

TOPLANTI NO: 44

KULÜP - FUTBOLCU

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08 Kasım 2008 günlü (44) Sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/278/KF/268 numaralı ihtilaf dosyası

- Davacı futbolcunun alacaklı olduğu toplam net 10.065,77-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

-Kabul/red oranları dikkate alınarak davacı futbolcu tarafından yatırılan 144,00-YTL peşin harçtan fazla yatırılan 1,30-YTL'sinin davacı futbolcuya iadesine, 8,05-YTL'sinin irat kaydedilmesine 100,65-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine; 108,70-YTL bakiye harcın 8,05-YTL'sinin davacı futbolcudan ve 100,65-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 30,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine ve tarafların sair taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/300/KF/283 numaralı ihtilaf dosyası

- Davalı kulübün 5.000,00-YTL'lik para cezasının iptaline,

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 14.000,00-YTL'nin 27.06.2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 160,00-YTL peşin harcın 20,00-YTL'sinin irat kaydedilmesine 140,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 160,00-YTL'nin 20,00-YTL'sinin davacı futbolcudan 140,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 30,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Tarafların sair taleplerinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008 /763/KF/717 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 300.100,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 3.010,00-YTL peşin harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 3.010,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 15,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008/322/KF/294 numaralı ihtilaf dosyası;

-Davacının talep ettiği ücret alacağı talebinin kısmen kabulü ile toplam net 7.749,45-YTL'nin 26.06.2008'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

- Haksız fesih tazminatı olarak 500,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

- Kabul/red oranları dikkate alınarak davacı tarafından yatırılan 110,00-YTL peşin harcın 27,50-YTL'sinin irat kaydedilmesine, 82,50-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç miktarı 110,00-YTL'nin 27,50-YTL'sinin davacı futbolcudan 82,50-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 989,93-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir

5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/764/KF/718 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 300.100,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 3.010,00-YTL peşin harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 3.010,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 15,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008 /737/KF/688 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 102.500,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.025,00-YTL peşin harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 1.025,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 15,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir

7) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/739/KF/690 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davalı kulübün 100.000,00-YTL para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 300,00-YTL maktu harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 500,00-YTL maktu vekalet ücretinin davacı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/515/KF/479 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacaklı olduğu toplam net 9.456,20-YTL'nin 31.07.2008'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Kabul/red oranları dikkate alınarak davacı futbolcu tarafından yatırılan 100,00-YTL peşin harçtan fazla yatırılan 3,00-YTL'sinin davacı futbolcuya iadesine, 2,50-YTL'sinin irat kaydedilmesine 94,50-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine; 97,00-YTL peşin harcın 2,50-YTL'sinin davacı futbolcudan ve 94,50-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 1.134,74-YTL nispi vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine ve tarafların sair taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/295/KF/278 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacaklı olduğu toplam net 9.071,02-YTL'nin 25.06.2008'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Kabul/red oranları dikkate alınarak davacı futbolcu tarafından yatırılan 144,00-YTL peşin harçtan fazla yatırılan 0,70-YTL'sinin davacı futbolcuya iadesine, 52,60-YTL'sinin irat kaydedilmesine 90,70-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine; 143,30-YTL bakiye harcın 52,60-YTL'sinin davacı futbolcudan ve 90,70-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 1.088,52-YTL nispi vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine ve tarafların sair taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

10) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/693/KF/649 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcu vekilinin alacak taleplerinin reddine,

- Fesih işlemi sebebiyle yapılan 238.-YTL Noter masrafının Kulüp'ten tahsil edilerek futbolcuya ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

11) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/424/KF/391 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacaklı olduğu toplam net 8.001,02-YTL'nin 18.07.2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 93,00-YTL peşin harcın 13,00-YTL'sinin irat kaydedilmesine 80,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 93,00-YTL'nin 13,00-YTL'sinin davacı futbolcudan 80,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 960,12-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 30,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

Sair taleplerinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

U.Ç.K. Başkanı
Sait YALAZAY


Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.