TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 11.10.2018 11.10.2018
Tahkim Kurulu Kararları - 11.10.2018
TFF Tahkim Kurulu 11 Ekim 2018 günlü (52) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/ 256 - K.2018/293

Eyüp Spor Kulübü'nün futbolcu Gencay Erten ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.06.2018 tarih ve E.2018/263 - K.2018/221 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2018/257 - K.2018/294

Eyüp Spor Kulübü'nün futbolcu Bilal Gülden ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.06.2018 tarih ve E.2018/248 - K.2018/220 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2018/259 - K.2018/295

Futbolcu Fatih Nurullah Turan'ın Bolu Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.07.2018 tarih ve E.2018/314 - K.2018/253 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2018/ 260 - K.2018/296

Sakarya Spor Tesis İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş.'nin futbolcu Beykan Şimşek ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.07.2018 tarih ve E.2018/365 - K.2018/270 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/261 - K.2018/297

Kahramanmaraş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin futbolcu Barış Çiçek ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 13.07.2018 tarih ve E.2018/379 - K.2018/289 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2018/263 - K.2018/298

Hatay Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Engin Yeşilli ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.07.2018 tarih ve E.2018/321 - K.2018/351 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

7. E.2018/264 - K.2018/299

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Leandro Deyriniyo Kappel ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.07.2018 tarih ve E.2018/290 - K.2018/346 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

8. E.2018/265 - K.2018/300

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Hüseyin Kala ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.07.2018 tarih ve E.2018/310 - K.2018/282 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

9. E.2018/295 - K.2018/301

Serinhisar Spor Kulübü'nün futbolcusu Fatih Yiğen ile ilgili AFDK'nın 04.10.2018 tarihli E.2018-2019/126 K.2018-2019/130 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Serinhisar Spor Kulübü'nün futbolcu Fatih Yiğen'in rakip takım futbolcusuna sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, ayrıca rakip takım futbolcusunu saldırıya teşebbüs etmesi nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 8. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, FDT'nin 10. maddesi uyarınca cezaların içtima ettirilerek, toplam 5 resmi müsabakadan men cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2018/296 - K.2018/302

Karlıova Yıldırım Spor Kulübü'nün yöneticisi Sadri Bingöl ile ilgili AFDK'nın 08.10.2018 tarihli E.2018-2019/131 K.2018-2019/194 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Karlıova Yıldırım Spor Kulübü'nün yöneticisi Sadri Bingöl'ün rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 35/3. maddeleri uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 2.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2018/297 - K.2018/303

Göztepe A.Ş.'nin PFDK'nın 04.10.2018 tarihli E.2018-2019/156 K.2018-2019/214 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Göztepe A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Tribün A,B,C,D,E Maraton Doğu A1B1 Tribün A,B,C,D,J,K,L,M Maraton Doğu C1D1 Tribün E,F,G,H,I,M,N,O,P Numaralı Batı B1 Tribün H,I,J,K,M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2018/298 - K.2018/304

Bursa Spor Kulübü'nün futbolcu Jani Atanasov ile ilgili PFDK'nın 04.10.2018 tarihli E.2018-2019/178 K.2018-2019/202 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Kulübü'nün futbolcusu Jani Atanasov'un müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a 3 remi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

13. E.2018/299 - K.2018/305

Fenerbahçe A.Ş.'nin PFDK'nın 04.10.2018 tarihli E. 2018-2019/157 K.2018-2019/212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe A.Ş'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe A.Ş'nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1-a maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası, cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.