TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 22.02.2018 22.2.2018
Tahkim Kurulu Kararları - 22.02.2018

TFF Tahkim Kurulu 22 Şubat 2018 günlü (10) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/23 - K.2018/63

1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin, futbolcu Oktay Demircan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/569- K.2017/639 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

2. E.2018/24 - K.2018/64

Kahramanmaraş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin, futbolcu Yusuf Onur Arıkan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/581 - K.2017/645 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

3. E.2018/ 25 - K.2018/65

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Futbolcu Aurelien Bayard Fongang Chedjou ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/444 - K.2017/650 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Futbolcu, Aurelien Bayard Fongang Chedjou'nun itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında davacı alacağından mahsup edilen, 194.117,00 Euro tutarlı kulüp tarafından verilen para cezasının; taraflar arasındaki sözleşme gereğince 50.000,00 Euro'ya düşürülerek, Futbolcu alacağının 50.000,00 Euro para cezasının mahsubu ile yeniden hesaplanarak kararın düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

- Değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri, vekâlet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile

4. E.2018/27 - K.2018/66

Adana Demir Spor Kulübü'nün, futbolcu Nikola Raspopovic ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/586 - K.2017/662 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Adana Demir Spor Kulübü'nün feragatı nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

5. E.2018/49 - K.2018/67

Batman Gercüş Spor Kulübü'nün AFDK'nın 08.02.2018 tarih ve E.2017-2018/1013 - K.2017-2018/1421 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararın kaldırılmasına oybirliği ile,

6. E.2018/58 - K.2018/68

Şanlıurfa Spor Kulübü'nün idarecisi Mehmet Giray Küçük ile ilgili PFDK' nın 08.02.2018 tarihli E.2017-2018/589 - K.2017-2018/694 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Şanlıurfa Spor Kulübü'nün idarecisi Mehmet Giray Küçük 'ün hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer alması nedeniyle FDT 50/1-b maddesi uyarınca 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ve 16.000,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

7. E.2018/59 - K.2018/69

Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Yusuf Çelik ile ilgili, AFDK'nın 12.02.2018 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Yusuf Çelik'in müsabakadan sonra bir gazeteciye saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2018/60 - K.2018/70

Okmeydanı Fetih Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 13.02.2018 tarihli E.2017-2018/953 K.2017-2018/ 1483 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/61 - K.2018/71

MKE Kırıkkale Spor Kulübü'nün AFDK'nın 13.02.2018 tarih ve E.2017-2018/1090 K.2017-2018/ 1499 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- MKE Kırıkkale Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52, 35/4. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- MKE Kırıkkale Spor Kulübü'nün taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunmaları nedeniyle verilen İhtar cezasının onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2018/62 - K.2018/72

Iğdır Aras Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 19.02.2018 tarih ve E.2017-2018/1169 K.2017-2018/1575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Iğdır Aras Spor - Artvin Hopa Spor müsabakasında çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52, 35/3. maddeleri uyarınca 1 maç seyircisiz oynama ve 4.000,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2018/63 - K.2018/73

Erdek Düzler Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 05.02.2018 tarih ve E.2017-2018/1059 K.2017-2018/ 1413 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile,

12. E.2018/64 - K.2018/74

Tuzla Spor A.Ş.'nin başkanı Murat Erdoğan ile ilgili PFDK'nın, 15.02.2018 tarih ve E.2017-2018/614 K.2017-2018/722 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tuzla Spor A.Ş. başkanı Murat Erdoğan'ın hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2018/65 - K.2018/75

Çorum Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Yasin Dülger ile ilgili PFDK'nın, 15.02.2018 tarih ve E.2017-2018/630 K.2017-2018/754 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Çorum Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Yasin Dülger'in ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 2.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Çorum Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Yasin Dülger 'in toplam 5 resmi müsabakadan men ve 3.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2018/66 - K.2018/76

Foça Belediye Spor Kulübü'nün AFDK'nın 20.02.2018 tarih ve E. 2017-2018/1217 2017- K 2018/1589 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; İl Disiplin kurulunca 08.02.2018 tarihinde Foça Belediye Spor Kulübü hakkında verilmiş olan "1 maç saha kapatma" cezasının FDT'nin 87/1 maddesi uyarınca kesin olduğundan itirazın reddi yönünde verilen AFDK kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir. 

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.