TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim  Kurulu Kararları - 08.02.2018  8.2.2018
Tahkim  Kurulu Kararları - 08.02.2018 
TFF Tahkim Kurulu 08 Şubat 2018 günlü (7) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/14 - K.2018/37

Halide Edip Adıvar Spor Kulübü'nün futbolcu Yavuz Ayazoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.11.2017 tarih ve E.2017/532 - K.2017/612 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Halide Edip Adıvar Spor Kulübü'nün, itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında futbolcu lehine verilen 10.767,34 TL fesih tazminatının kaldırılmasına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 35.000 -TL peşinat alacağı ve 37.750 TL maç başı ücret alacakları bakımından onanmasına,

- Değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri, vekâlet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile

2. E.2018/18 - K.2018/38

Çekirge Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 18.01.2018 tarihli E.2017-2018/910 K.2017-2018/1264 kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 08.02.2018 Perşembe günü saat 14:00'de itiraz eden tarafın hazır olduğu görüldü, tarafların sözlü beyanları alında yapılan müzakere neticesinde;

- İl Disiplin Kurulunca, Çekirge Spor hakkında verilen ve AFDK'nın 18.01.2018 tarihli E. 2017-2018/910 K.2017-2018/1264 sayılı kararı ile onanan Çekirge Spor Kulübü'nün " (3-0) hükmen mağlubiyet", TFF Statüsü 35.maddesi ve Futbol Müsabaka Talimatı 19.madde gereğince yarıda kalan müsabakalarla ilgili karar vermek Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yetkisinde olduğundan; İl Disiplin Kurulunca Çekirge Spor hakkında verilen ve AFDK'nın 18.01.2018 tarihli E. 2017-2018/910 K.2017-2018/1264 sayılı kararı ile onanan kararın kaldırılmasına, kararın gergi için TFF Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine, oybirliği ile,

4. E.2018/19 - K.2018/39

Çatalzeytin Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 17.01.2018 tarihli 74 sayılı toplantısında 2018/27-1289 sayılı kararı ile alınan; Çatalzeytin Spor Kulübünün Futbol Müsabaka Talimatı'nın 23.maddesinin 4. Fıkrası uyarınca (3-0) hükmen yenik sayılması yönünde verilen karara karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

5. E.2018/40 - K.2018/40

Görele Spor Kulübü'nün Teknik Sorumlusu, Sunay Güneş'in AFDK' nın 30.01.2018 tarihli E. 2017-2018/977 K.2017-2018/1344 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Görele Spor Teknik Sorumlusu Sunay Güneş'in rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunmaktan, FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2018/41 - K.2018/41

Hatay Spor Kulübü futbolcusu Murat Paluli'nin, PFDK'nın 01.02.2018 tarihli E. 2017-2018/ 557 K.2017-2018/ 655 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hatay Spor Kulübü futbolcusu Murat Paluli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle, FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, FDT' nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakan men ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakan men ve 3.000 TL paraca cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/42 - K.2018/42

Soma Spor Kulübü'nün, futbolcusu Silvino Joao De Carvalho ile ilgili AFDK'nın 01.02.2018 tarihli E. 2017-2018/1044 K.2017-2018/1357 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Soma Spor Kulübü'nün, futbolcusu Silvino Joao De Carvalho hakkında hakeme sözle hakaret etmekten FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2018/43 - K.2018/43

Kırıkhan Spor Kulübü'nün, futbolcusu Mehmet Akif Şerifoğlu ile ilgili PFDK'nın 01.02.2018 tarihli E. 2017-2018/565 K.2017-2018/675 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kırıkhan Spor Kulübü'nün, futbolcusu Mehmet Akif Şerifoğlu'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/44 - K.2018/44

Altay Spor Kulübü ile ilgili PFDK'nın 01.02.2018 tarihli E. 2017-2018/559 K.2017-2018/651 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Altay Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2 maddesi uyarınca 12.000 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. 2018/45 - K.2018/45

Düzce Spor Kulübü ve idarecisi Hüseyin Özcan hakkında PFDK'nın 01.02.2018 tarihli E. 2017-2018/ 563 K.2017-2018/ 658 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Düzce Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2 maddesi uyarınca 2.000- TL para cezası

ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Düzce Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2 maddesi uyarınca 10.000- TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Düzce Spor Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3 maddesi uyarınca 5.000- TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Düzce Spor Kulübü'nün stadyuma biletsiz seyirci alması nedeniyle FDT'nin 49. maddesi uyarınca 6.500-TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Düzce Spor Kulübü idarecisi Hüseyin Özcan'ın müsaka hakemine yönelik eylemi hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle; 3 ay hak mahrumiyeti ve 15.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle, FDT'nin 39/2 ve 3 maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 6 ay hak mahrumiyeti ve 30.000-TL paraca cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2018/46 - K.2018/46

Bornova Yeşilova Spor Kulübü yöneticisi Atalay Alphan Acarbay ile ilgili AFDK'nın 05.02.2018 tarihli E. 2017-2018/ 1036 K.2017-2018/1382 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bornova Yeşilova Spor Kulübü yöneticisi Atalay Alphan Acarbay' ın hakkında hakeme sözle hakaret etmekten FDT'nin 41/1-b ve 35/3 maddeleri uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 2.500-TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.