TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 15.06.2017 15.06.2017
Tahkim Kurulu Kararları - 15.06.2017

TFF Tahkim Kurulu 15 Haziran 2017 günlü (30) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/227 - K.2017/255

Futbolcu Ercan Güneri'nin, Pazar Spor Kulübü ve Kozan Belediye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.03.2017 tarih ve E.2017/19 - K.2017/106 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma istemlerinin reddine, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2017/229 - K.2017/256

Futbolcu İskender Alın'ın, Yeni Malatya Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve E.2016/659 - K.2016/684 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2017/230 - K.2017/257

Nazilli Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcu Lider Koç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 03.05.2017 tarih ve E.2017/130 - K.2017/193 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2017/231 - K.2017/258

Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşl. T.A.Ş.'nin, futbolcu Sabit Hakan Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.01.2017 tarih ve E.2016/652 - K.2017/8 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/232 - K.2017/259

Bandırma Spor Kulübü'nün, futbolcu Koray Öztürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.12.2016 tarih ve E.2016/640 - K.2016/718 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2017/257 - K.2017/260

Kars 36 Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 01.06.2017 tarihli kararlarına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kars 36 Spor Kulübü'nün, saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. maddesi uyarınca 2 maç seyircisiz olarak saha kapatma cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kars 36 Spor Kulübü'nün, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kars 36 Spor Kulübü teknik sorumlusu Hüsnü Kaçmaz'ın ve kulüp futbolcusu Batuhan Küçük'ün eylemlerinin AFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 45. maddesinde düzenlenen "kavga" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemlerin niteliğinin "kavga" şeklinde düzeltilmesine; Hüsnü Kaçmaz'a verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının ve Batuhan Küçük'e verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının; eylemlerin kavga niteliğine uyan FDT'nin 45. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2017/259 - K.2017/261

Sarıkamış Belediye Spor Kulübü futbolcusu Serdar Kılıç'ın, AFDK'nın 01.06.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sarıkamış Belediye Spor Kulübü futbolcusu Serdar Kılıç hakkında sportmenliğe aykırı harekette bulunmaktan FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

8. E.2017/260 - K.2017/262

Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Hasan Çetinkaya'nın, PFDK'nın 01.06.2017 tarih ve E.2016-2017/1076 - K.2016-2017/1274 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Hasan Çetinkaya hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ve 12. maddeleri uyarınca verilen 15 gün hak mahrumiyeti 17.500 TL para cezasının, FDT'nin 12. maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim yapılması suretiyle 10 gün hak mahrumiyeti ve 11.600 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

9. E.2017/261 - K.2017/263

Trabzon Spor Sportif Yat. ve Futbol İşl. Tic. A.Ş futbolcusu Recep Onur Kıvrak'ın, PFDK'nın 01.06.2017 tarih ve E.2016-2017/1076 - K.2016-2017/1275 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; feragat nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

10. E.2017/262 - K.2017/264

Atiker Konya Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 06.06.2017 tarih ve E.2016-2017/1084 - K.2016-2017/1279 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Atiker Konya Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2017/263 - K.2017/265

Göztepe A.Ş.'nin ve kulüp görevlisi Zafer Sak'ın, PFDK'nın 08.06.2017 tarih ve E.2016-2017/1090 - K.2016-2017/1286 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Alt A,B,C,D,E,F,G; Batı Üst A,B,C,D,E,F; Güney Alt B,C,D,E; Güney Üst B1, C1, D1, E1, B2, C2, D2, E2, B3, C3, D3, E3 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş.'nin, tribünde spor ahlakına aykırı pankart bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş. idarecisi Zafer Sak'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

12. E.2017/264 - K.2017/266

İstanbul Başakşehir Futbol Yat. A.Ş.'nin, PFDK'nın 06.06.2017 tarih ve E.2016-2017/1084 - K.2016-2017/1278 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İstanbul Başakşehir Futbol Yat. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2017/265 - K.2017/267

Kırıkhan Spor Kulübü'nün, teknik adam Hakan Çimen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.04.2017 tarih ve E.2017/108 - K.2017/180 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca usulüne uygun başvuru yapılmadığından, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

14. E.2017/266 - K.2017/268

Kırıkhan Spor Kulübü'nün, teknik adam Ender Özinç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.05.2017 tarih ve E.2017/106 - K.2017/208 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca usulüne uygun başvuru yapılmadığından, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir. 

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.